PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM
AKTUALNOŚCI 2019/2020

TO BARDZO WAŻNE - PAMIĘTAJ

Informacja dla uczniów

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego uczniowie klas I - VIII proszeni są o zwrot książek wypożyczonych ze szkolnej biblioteki do dnia 10 czerwca 2020 r..

Komunikat

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów klas IV – VIII

W związku z planowanymi od 1 czerwca 2020 r. konsultacjami dla uczniów kl. IV – VIII w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym uprzejmie proszę o zapoznanie się z dołączonymi poniżej dokumentami.

Udział uczniów w wyżej wymienionych zajęciach ma charakter dobrowolny.

Szczegółowe ustalenia w zakresie organizacji wspomnianych konsultacji oraz ich harmonogram zostaną przesłane Państwu poprzez stronę szkoły.

Konsultacje dla uczniów klasy VIII z przedmiotów egzaminacyjnych odbywają się we wcześniej ustalonych terminach.

 1. Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym
 2. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół
 3. Oświadczenie (rodzica/prawnego opiekuna) o gotowości posłania dziecka do placówki w okresie epidemicznym związanym z wirusem Covid-19
  Pobierz dokument word

Szanowni Państwo, Rodzice, Uczniowie


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym informuje, że zgodnie z Rozporządzeniami MEN zajęcia w szkole zawieszone są do 7 czerwca 2020 r.

Od dnia 25 maja 2020 r. rząd umożliwia realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III.

Uruchomienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w naszej szkole będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Aby szkoła mogła właściwie zorganizować opiekę nad dziećmi, proszę zainteresowanych rodziców / prawnych opiekunów o bezpośredni kontakt z wychowawcą lub sekretariatem szkoły.

Informuję również, że zdalne nauczanie będzie prowadzone na dotychczasowych zasadach.

SZANOWNI RODZICE!


Od dnia 6 maja 2020r. oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym będą mogły być otwarte. W pierwszej kolejności z placówki będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu i są pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez oddziały przedszkolne, proszeni są o poinformowanie o tym fakcie i zgłoszenie dziecka do sekretariatu szkoły pod numerem telefonu: 23 691 30 81.

Rodzicu,

 1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 2. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 3. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 4. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 5. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 6. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 7. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

INFORMACJA DLA KLAS VII I VIII

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 7 i 8 do udziału w zajęciach online organizowanych przez studentów ponad 20 uczelni, głównie Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mamy trzy główne cele:

 • Częściowe odciążenie nauczycieli w prowadzeniu zajęć zdalnych.
 • Zainspirowanie młodzieży do szerszego poznania i lepszego zrozumienia przedmiotów ścisłych.
 • Efektywne wykorzystanie w trakcie epidemii czasu uczniów – przyszłych studentów.

W 2017 roku na bazie najlepszych światowych rozwiązań, po wielu latach przygotowań, w oparciu o doświadczenie i infrastrukturę Politechniki Warszawskiej powstał portal POLinfo.eu oferujący uczniom zajęcia z przedmiotów politechnicznych przez Internet. 11 marca 2020r. po ogłoszeniu tymczasowego zamknięcia szkół postanowiliśmy pomóc wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom w zdalnej edukacji przedmiotów ścisłych. W tym celu zmodyfikowaliśmy nasz portal, aby był przystosowany do nauki w wariancie „Zostań w domu”.

11 marca 2020r na POLinfo.eu znajdowało się ponad 6.000 materiałów oraz linków do materiałów z chemii, fizyki, informatyki i matematyki.

Obecnie trwa rekrutacja na zajęcia online w dniach 20-26 kwietnia 2020 r. Szczegóły na stronie www.polinfo.eu.

LAPTOPY DO PRACY ZDALNEJ

W dniach 15 - 16 kwietnia 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym przekazano laptopy do nauki na odległość rodzicom uczniów naszej szkoły. Sprzęt został wypożyczony nieodpłatnie do celów dydaktycznych. Środki przeznaczone na zakup laptopów pochodzą z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa "Zdalna szkoła".

MAZOWIECKA POLICJA APELUJE!


SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad! Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej. Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

DRODZY UCZNIOWIE!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18 roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne! Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

Procedury pracy zdalnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym


Uczniowie otrzymują zadania w następujący sposób:

 • klasy mają założone konta klasowe,
 • każda klasa loguje się na swoje konto klasowe i pobiera lekcje z danego dnia,
 • na konta klasowe nauczyciele wysyłają godziny konsultacji z uczniem oraz formy, w jakich ta konsultacja będzie się odbywała,
 • uczniowie odsyłają ze swojego prywatnego e-maila prace zlecone przez poszczególnych nauczycieli na e-maila danego nauczyciela,
 • nauczyciele i wychowawcy mają kontakt telefoniczny z rodzicami i uczniami.

KONTA POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

 1. p.mlodsze@gmail.com
 2. p.starsze@gmail.com
 3. pspklasa1przewodowo@gmail.com
 4. pspklasa2przewodowo@gmail.com
 5. pspklasa3przewodowo@gmail.com
 6. pspklasa4przewodowo@gmail.com
 7. pspklasa5przewodowo@gmail.com
 8. pspklasa6przewodowo@gmail.com
 9. pspklasa7przewodowo@gmail.com
 10. pspklasa8przewodowo@gmail.com
 • Uczniowie pracują zgodnie ze swoim tygodniowym planem.
 • Nauczyciele mogą za wykonane zadania wstawiać plusy i minusy zgodnie z systemem oceniania.
 • Nauczyciele mogą oceniać wszystkie prace zgodnie z obowiązującymi zasadami oceniania, uwzględniając zaistniałe utrudnienia w pracy i okoliczności.
 • Zadania, ćwiczenia, prace, które nie mogą być ocenione zdalnie, uczniowie gromadzą w "teczce pracy". Uczniowie wykonują prace w zeszycie przedmiotowym i ćwiczeniach lub według zaleceń nauczyciela.
 • Uczniowie wykonują zadania zgodnie ze wskazaniami nauczyciela i w czasie określonym przez niego.
 • Nauczyciele są dostępni dla uczniów i rodziców w godzinach swojej pracy.

Zachęcamy do skorzystania z innych stron poświęconych nauczaniu wymienionych ponizej.

Darmowe lekcje online dla ósmoklasistów (WP.PL)

Od 19 marca 2020r. o godz. 11:00 będą prowadzane na żywo darmowe lekcje z języka polskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. Lekcje będą prowadzone w każdy dzień roboczy (oprócz weekendów) o godzinie 11.00 i będą trwały 90 minut.

Na podobnej zasadzie będą prowadzone lekcje z matematyki.

Lekcje dostępne są pod tym linkiem:.

link do strony: Darmowe lekcje dla 8 klasistów - kliknij

Do wklejenia:

https://pilot.wp.pl/tv/?fbclid=IwAR1Cu4-rfk0bGCaoxz-6BK27cGvGEZVSz2dG_N-hPZxTzXRA6hSOOj780YA#lekcje-online

Informacja dla Rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów przyszłej klasy pierwszej

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym zwraca się z uprzejmą prośbą o dostarczenie do szkoły dokumentów rekrutacyjnych do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną dokumenty można złożyć w następujący sposób:

 • pocztą elektroniczną szkoły – psp.przewodowo@vp.pl
 • do pudełka znajdującego się w wejściu na korytarz szkolny.

Dokumenty do uzupełnienia można pobrać ze strony szkoły – pspprzewodowo.pl

W wersji papierowej dokumenty będą znajdowały również na stoliku w wejściu na korytarz szkolny.

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice i Opiekunowie oraz drodzy Uczniowie!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych zamieszczamy materiały do samodzielnej nauki w czasie kwarantanny. Materiały i zadania do samodzielnego wykonania znajdziecie w menu w zakładce "PRACA ZDALNA".

Ponadto na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodręczniki.pl udostępnione są e-materiały do samodzielnej nauki przez uczniów.

Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Linki do stron, z których uczniowie mogą korzystać:

Zwracamy się z gorącą prośbą do Rodziców o kontrolowanie wykonywanych zadań przez uczniów.

Jednocześnie informujemy, że nauczyciele będą pomagali uczniom w realizacji treści programowych poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail psp.przewodowo@vp.pl

Prośba o wsparcie uroczystości szkolnej

Rada Rodziców przy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym prosi o finansowe wsparcie uroczystości szkolnej Święto Szkoły połączonej z Dniem Patrona, która odbędzie się 20 marca 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym.

Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz państwowych, organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego, a także lokalnych instytucji.

Na organizatorach, ale również na społeczności lokalnej, spoczywa zaszczyt i jednocześnie odpowiedzialność nadania tej uroczystości odpowiedniej rangi. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w organizacji naszego wspólnego przedsięwzięcia i rozważenie możliwości wsparcia finansowego naszej uroczystości.

Jesteśmy przekonani, że Państwa postawa będzie godnym naśladowania przykładem zaangażowania się w sprawy społeczne i publiczne.

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłaty:


Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym 21; 06-126 Gzy

Numer konta: 51 8232 0005 0203 0658 2002 0001

Z dopiskiem: Święto Szkoły i Dzień Patrona


Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady Rodziców - Robert Parzychowski

Szanowni Państwo

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na Radę Rodziców. Realizacja wielu przedsięwzięć związanych ze szkołą jest uzależniona od stanu konta Rady Rodziców. Wpłaty można dokonać na konto Rady Rodziców, również u skarbnika Trójek Klasowych oraz wychowawcy klasy. W roku szkolnym 2019/2020 składka na Radę Rodziców w naszej szkole wynosi 50 zł. na cały rok.


Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym 21; 06-126 Gzy

Numer konta: 51 8232 0005 0203 0658 2002 0001

W opisie wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.


Bardzo Dziękujemy!

Rada Rodziców

WYDARZENIA

Harmonogram dowożenia uczniów

Dyrektor PSP w Przewodowie Poduchownym zawiadamia, że zgodnie z informacją Wójta Gminy Gzy od dnia 28.05.2020 r. zostały wznowione przejazdy autobusowe uczniów szkoły według harmonogramu.

Link do strony z trasami dowożenia - kliknij

Terminy konsultacji w PSP w Przewodowie Poduchownym

01-05.06.2020 r.

...::|zk4cz|::...

Laptopy - praca zdalna

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym informuje, że w szkole znajdują się laptopy, które będą użyczone uczniom w celu realizacji zdalnego nauczania w związku z epidemią COVID 19. Sprzęt zostanie wypożyczony nieodpłatnie wyłącznie do celów dydaktycznych. Środki przeznaczone na zakup laptopów pochodzą z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa "Zdalna szkoła".

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny 236913081 oraz e-mailowy psp.przewodowo@vp.pl

Uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. będzie trwała wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Biblioteka szkolna ...

zachęca dzieci do wzięcia udziału w ZDALNYM MARATONIE PLASTYCZNYM pod hasłem "Gdy wirus zagraża... narysuj bibliotekarza".

Czym zająć dziecko podczas kwarantanny? Biblioteka zachęca Uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, którego tematem przewodnim jest bibliotekarz. Maraton odbywa się on-line, trwa do 15 maja br. Proszę wykonać pracę techniką dowolną, następnie sfotografować i wysłać do pana Zdzisława Kaczorowskiego, (kaczorowski_z@wp.pl), który umieści ją w zakładce biblioteki.

PILNE!

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej informuję Państwa i Was Drodzy Uczniowie o możliwości kontaktu drogą e-mailową z osobami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • pedagog szkolny – p. Barbara Wyrzykowska - psp.przewodowo@vp.pl
 • świetlica szkolna – p. Joanna Błaszczyk – psp.przewodowo@vp.pl

Z poważaniem:

Dyrektor Szkoły - Krystyna Machnowska-Stój

...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::...