PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM
AKTUALNOŚCI

Zebranie z Rodzicami

Zapraszamy na pierwszą wywiadówkę w tym roku szkolnym w dniu 21 września 2021 r. Na spotkanie zapraszamy tylko jednego rodzica/opiekuna prawnego. Przypominamy o obowiązku posiadania maseczki i zdezynfekowania rąk po wejściu na teren szkoły.

Zebranie Rad Oddziałowych zaplanowane jest na 22 września 2021 r. (środa).

Prosimy o zabranie własnych materiałów piśmiennych.


Zebranie z Rodzicami - 21 września 2021 r. (wtorek)

 • klasy 0-III – godz. 16:30
 • klasy IV – VIII – godz. 17:30

Zebranie Rad Oddziałowych - 22 września 2021 r. (środa) godz. 16:30


Dyrektor szkoły - Krystyna Machnowska - Stój

Wyniki egzaminów ósmoklasistów 2020/2021

Wyniki egzaminu ósmoklasisty, jakie uzyskali absolwenci naszej szkoły w roku szkolnym 2020/2021, są zadowalające. Średni punktowy wynik z każdego z egzaminacyjnych przedmiotów jest wysoki.

W tabelce zamieszczamy średni wynik szkoły z poszczególnych przedmiotów na tle wyników: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Z uwagi na to, że w minionym roku szkolnym na przemian odbywała się nauka stacjonarna, zdalna i hybrydowa, ósmoklasiści dobrze poradzili sobie z zadaniami egzaminacyjnymi.

Naszym absolwentom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w nowych szkołach.


Dyrektor szkoły - Krystyna Machnowska - Stój

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI

Bo Ziemia to wyspa, to wyspa zielona,

wśród innych dalekich planet.

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,

więc musi być bardzo zadbany.


zkacz

22 kwietnia na całym świecie obchodzone jest wyjątkowe święto - Międzynarodowy Dzień Ziemi. Tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ubrane w kolory Ziemi - zieleń i błękit. Przygotowały krótki występ, w którym podkreślały jak ważna dla każdego człowieka jest przyroda i dlaczego należy o nią dbać.

Mamy nadzieję, że pomimo tego, że Dzień Ziemi obchodzimy tylko raz do roku, to nasze przedszkolaki będą postępowały tak, jakby trwał on przez cały rok.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej - rok szkolny 2021/2022
 1. Chmielewski Oskar
 2. Dudzikowska Nina
 3. Dylewicz Gabriela
 4. Gregajtys Oliwia
 5. Grudziński Patryk
 6. Iwińska Wiktoria
 7. Kaszuba Weronika
 8. Klejment Zuzanna
 9. Kurpiewska Amelia
 10. Mordwiński Igor
 11. Wydra Julia
 12. Zawada Michał

STOWARZYSZENIE PRZEWODÓWKA

W imieniu Stowarzyszenia „Przewodówka” prosimy o niewpłacanie w tym roku 1% podatku na cele Stowarzyszenia. Będzie to możliwe dopiero w następnym roku rozliczeniowym.

Bardzo dziękujemy za dobre chęci i zainteresowanie. Wszelkie darowizny finansowe można przekazywać na konto Stowarzyszenia. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce znajdującej się już naszej stronie - „STOWARZYSZENIE PRZEWODÓWKA - ULOTKA

Jeszcze raz dziękujemy i liczymy na owocną współpracę.

Dofinansowanie MEN na zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych 2020

REZERWA OŚWIATOWA 0,4% to finansowe wsparcie dla placówek edukacyjnych na doposażenie pracowni przedmiotowych. Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej objęło zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnego niezbędnych do realizacji podstawy programowej z danego przedmiotu. W ramach dotacji Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym otrzymała wyposażenie sal: biologicznej, geograficznej, chemicznej i fizycznej. Nowoczesna pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych z pewnością przyczynią się do wzrostu efektywności nauczania, poprawienia jakości uczenia się i podniesienia atrakcyjności zajęć.

Dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej wynosiło 100% kwoty, czyli zrealizowane zostało bez wkładu własnego szkoły i gminy.

Dyrektor szkoły - Krystyna Machnowska - Stój

KONKURS - "Moja miejscowość – Tu się dzieje!"

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela ogłosiła konkurs fotograficzny dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu pułtuskiego pt. „Moja miejscowość – Tu się dzieje!”.

Z wielką przyjemnością informuję, że wśród laureatów konkursu znalazła się uczennica z naszej szkoły – Ewelina Sawicka z klasy VII. Praca Ewelinki znajduje się w kalendarzu na 2021 rok, zawierającym nagrodzone i wyróżnione prace, a wydanym przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną.

Podziękowania otrzymały panie: Dorota Żbikowska i Regina Gołębiewska za przygotowanie uczniów do konkursu fotograficznego. Serdecznie gratuluję!

Dyrektor szkoły - Krystyna Machnowska - Stój

Podziękowanie

Serdeczne podziękowania od całej społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym dla:

 1. Pani Anny Chojnackiej – Sołtysa wsi Grochy – Imbrzyki
 2. Pana Piotra Dębowskiego – Sołtysa wsi Przewodowo Parcele
 3. Pana Jana Mosakowskiego – Sołtysa wsi Przewodowo Poduchowne
 4. Pana Janusza Bilika – Sołtysa wsi Sisice

oraz Rad Sołeckich i mieszkańców wyżej wymienionych wsi za wsparcie naszej placówki i przekazanie części funduszu sołeckiego na doposażenie naszej szkoły.

Za przekazane fundusze do szkoły zakupiono:

 • Sprzęt nagłaśniający
 • Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kserokopiarka, skaner)
 • Kserokopiarkę
 • Tonery do kserokopiarek i papier ksero

Wyrażamy nadzieję, że współpraca nadal będzie tak udana i owocna.


Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym

WYPRAWKA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 dla starszego oddziału przedszkolnego

WYPRAWKA (podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka)

 1. A4 blok rysunkowy – kolorowy (1 szt.)
 2. A4 blok techniczny – kolorowy (1 szt.)
 3. A4 blok rysunkowy – biały (1 szt.)
 4. A4 blok techniczny – biały (1 szt.)
 5. Zeszyt 16 kartek (1 szt.) – dotyczy jedynie dzieci, które w poprzednim roku uczęszczały do młodszego oddziału przedszkolnego
 6. patyczki kolorowe do liczenia – dotyczy jedynie dzieci, które w poprzednim roku uczęszczały do młodszego oddziału przedszkolnego
 7. A4 wycinanka niesamoprzylepna – (1 szt.)
 8. Mazaki – (1 paczka)
 9. Plastelina (min. 12 kolorów) najlepiej miękka
 10. Farby plakatowe (min. 12 kolorów)
 11. Teczka na gumkę A4 (1 szt.) - dotyczy jedynie dzieci, które w poprzednim roku uczęszczały do młodszego oddziału przedszkolnego
 12. Kapcie

WYPRAWKA PIÓRNIKA:

 • kredki grube, drewniane
 • ołówek
 • gumka
 • klej
 • nożyczki

WYPRAWKA HIGIENICZNA:

 • papier toaletowy (1 rolka)
 • ręcznik papierowy (1 rolka)
 • chusteczki higieniczne suche wyciągane
 • chusteczki higieniczne mokre

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA W PSP W SKASZEWIE WŁOŚCIAŃSKIM


6 września 2019 roku przy PSP w Skadszewie Włościańskim otwarto ścieżkę edukacyjną dofinansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Gzy przy współpracy z Lasami Państwowymi i Nadleśnictwem Pułtusk.

Ścieżka edukacyjna została dofinansowana w ramach konkursu pn.: "Zadania z zakresu edukacji ekologicznej", którego celem była "Aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat fauny i flory występującej na terenie województwa mazowieckiego".

Zadanie realizowane przez Gminę Gzy, zostało dofinansowane w formie dotacji w wysokości 80.000,00 zł co stanowiło 88% kosztu całkowitego zadania. Koszt całkowity inwestycji to 91.854,00 zł.

Ścieżka edukacyjna obejmuje różnorodną tematykę między innymi z zakresu: dendrologii i mikologii, ornitologii oraz ogólnej zoologii.

Dobór ciekawych, aktywnych gier edukacyjnych z wielu wyżej podanych zakresów nauki przyczyni się do poszerzenia wiedzy o środowisku przyrodniczym. Wybrane urządzenia ekologiczne mają na celu: edukację, uatrakcyjnienie odpoczynku na świeżym powietrzu, aspekty odkrywczo – poznawcze i aspekty sprawnościowe oraz promocje szczególnej roli lasów i walorów przyrodniczych.