PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM
AKTUALNOŚCI
Zebranie z Rodzicami

Zapraszamy na wywiadówkę w dniu 2 grudnia 2021 r. Na spotkanie zapraszamy tylko jednego rodzica/opiekuna prawnego. Przypominamy o obowiązku posiadania maseczki i zdezynfekowania rąk po wejściu na teren szkoły.

Zebranie ogólne o godzinie 16:30 - spotkanie z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku.

Po zakończeniu zebrania ogólnego spotkania rodziców z wychowawcami klas.

O godzinie 18:00 planowane spotkanie Rady Rodziców i Rad Oddziałowych.

W trakcie zebranie będzie zorganizowany kiermasz stroików i ozdób bożonarodzeniowych.


Dyrektor szkoły - Krystyna Machnowska-Stój

21 listopada - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

21.11.2021 przypada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym, wraz z opiekunem - p. Wiolettą Szpigel, zaakcentowali ten dzień poprzez rozmieszczenie na korytarzach szkolnych życzliwych słów i pozdrowień, co miało na celu wzbudzić postawę życzliwości i uprzejmości w każdym, kto przechodził i czytał rozwieszone hasła.

Akcja ma również przyczynić się do kształtowania uprzejmych, kulturalnych postaw zarówno u uczniów jak i dorosłych wobec siebie nawzajem.

Warto wspomnieć, że SU zainicjował w tym roku szkolnym Konkurs na Gracje i Gentelmanów Roku. Każdego miesiąca głosujemy na jedną uczennicę i jednego ucznia- zasługujących na miano najbardziej kulturalnych osób w szkole. Suma głosów będzie zliczona na koniec roku szkolnego. Zachęcamy do kulturalnego zachowania, promowania postaw godnych Gracji i Gentelmana.


"BĄDŹ EKOLOGICZNY! - Zbiórka baterii i zużytego sprzętu elektronicznego!

Miejsce zbiórki Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym

Zbiórka baterii: przez cały rok szkolny!

Termin zbierania sprzętu elektronicznego: 21.10.2021 r. - 22.11.2021 r."


KOMUNIKAT

Na podstawie art. 74 ustawy Karta Nauczyciela Dzień Edukacji Narodowej tj. 14.10. 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

W tym dniu szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uczniom, których rodzice zadeklarowali chęć skorzystania z tej formy zajęć.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 7:20 - 15:00. Prosimy o zaopatrzenie uczniów w tym dniu w posiłek i napój.


Dyrektor Szkoły

OGŁOSZENIE!!!

Październik jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Ten szczególny czas to bardzo dobra okazja, aby przeprowadzić szereg ciekawych akcji mających na celu promocję czytelnictwa.

Promujemy m. in. zbiórkę książek, będących w dobrym stanie, dla biblioteki szkolnej. Zgromadzone dzieła wzbogacą księgozbiór biblioteki i przyczynią się do wzrostu poziomu czytelnictwa.

A może ktoś z was napisze książkę, żeby podarować ją naszej bibliotece?

Czekamy na odzew z waszej strony. :)

Wyniki egzaminów ósmoklasistów 2020/2021

Wyniki egzaminu ósmoklasisty, jakie uzyskali absolwenci naszej szkoły w roku szkolnym 2020/2021, są zadowalające. Średni punktowy wynik z każdego z egzaminacyjnych przedmiotów jest wysoki.

W tabelce zamieszczamy średni wynik szkoły z poszczególnych przedmiotów na tle wyników: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Z uwagi na to, że w minionym roku szkolnym na przemian odbywała się nauka stacjonarna, zdalna i hybrydowa, ósmoklasiści dobrze poradzili sobie z zadaniami egzaminacyjnymi.

Naszym absolwentom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w nowych szkołach.


Dyrektor szkoły - Krystyna Machnowska - Stój

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA W PSP W SKASZEWIE WŁOŚCIAŃSKIM


6 września 2019 roku przy PSP w Skadszewie Włościańskim otwarto ścieżkę edukacyjną dofinansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Gzy przy współpracy z Lasami Państwowymi i Nadleśnictwem Pułtusk.

Ścieżka edukacyjna została dofinansowana w ramach konkursu pn.: "Zadania z zakresu edukacji ekologicznej", którego celem była "Aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat fauny i flory występującej na terenie województwa mazowieckiego".

Zadanie realizowane przez Gminę Gzy, zostało dofinansowane w formie dotacji w wysokości 80.000,00 zł co stanowiło 88% kosztu całkowitego zadania. Koszt całkowity inwestycji to 91.854,00 zł.

Ścieżka edukacyjna obejmuje różnorodną tematykę między innymi z zakresu: dendrologii i mikologii, ornitologii oraz ogólnej zoologii.

Dobór ciekawych, aktywnych gier edukacyjnych z wielu wyżej podanych zakresów nauki przyczyni się do poszerzenia wiedzy o środowisku przyrodniczym. Wybrane urządzenia ekologiczne mają na celu: edukację, uatrakcyjnienie odpoczynku na świeżym powietrzu, aspekty odkrywczo – poznawcze i aspekty sprawnościowe oraz promocje szczególnej roli lasów i walorów przyrodniczych.


...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::...