PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM
AKTUALNOŚCI
Ważna informacja dla Rodziców

W dniu 31 maja 2022 r. (wtorek) godz. 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Temat przewodni: Rodzicielskie modelowanie właściwych zachowań najlepszym działaniem profilaktycznym


Dyrektor szkoły: Krystyna Machnowska - Stój

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
 • 24 maja 2022 r. (wtorek) - język polski godz. 9.00
 • 25 maja 2022 r. (środa) - matematyka godz. 9.00
 • 26 maja 2022 r. (czwartek) - język angielski godz. 9.00
 • Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 1 lipca 2022 r.
 • Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 7 lipca 2022 r.
 • Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 8 lipca 2022 r.

W związku z egzaminem ósmoklasisty dni: 24 maja, 25 maja, 26 maja 2022 r. są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych dla wszystkich pozostałych uczniów.

Powrót uczniów do nauki stacjonarnej

Szanowni Rodzice i Uczniowie


Rząd podjął decyzję o przyśpieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej o tydzień wcześniej w klasach V-VIII szkół podstawowych . W związku z tym od 21 lutego 2022 r. /poniedziałek/ uczniowie wszystkich klas w naszej szkole będą uczyć stacjonarnie.

Plan zajęć lekcyjnych został podany przez wychowawców klas.


Dyrektor szkoły - Krystyna Machnowska - Stój

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie klas V-VIII pracują zdalnie. Przedłużający się okres trwania pandemii powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację zadań statutowych szkoły.


Zajęcia szkolne dla uczniów z niepełnosprawnościami


Uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, szkoła zapewnia organizację zajęć stacjonarnych na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w budynku szkoły. Zajęcia specjalistyczne będą prowadzone zgodnie z harmonogramem ustalonym przez nauczyciela.


Konsultacje dla ósmoklasistów


Uczniowie klasy VIII przygotowujący się do egzaminu ósmoklasisty mają możliwość konsultacji na terenie szkoły. Konsultacje indywidualne lub grupowe prowadzone będą z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. Konsultacje będą odbywały się zgodnie z ustalonym przez nauczyciela harmonogramem, a udział w nich jest dobrowolny.

We wszystkich zajęciach mogą brać udział wyłącznie uczniowie zdrowi i nieobjęci kwarantanną.

O wszelkich zmianach w organizacji zajęć będą Państwo informowani na bieżąco.


Dyrektor szkoły - Krystyna Machnowska - Stój

W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań na COVID-19 Rząd RP podjął decyzję dotyczącą ograniczenia funkcjonowania szkół.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym w dniach 27 i 28 stycznia 2022 r. oraz od 14 do 27 lutego 2022 r. zajęcia stacjonarne bez zmian będą kontynuować:

 • oddziały przedszkolne
 • klasy I – IV

W tym czasie do nauki w formie zdalnej powracają uczniowie klas V – VIII.

Termin ferii zimowych w województwie mazowieckim: 31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

Konkurs na Ozdobę Bożonarodzeniową - podsumowanie

1 grudnia 2021 r. w naszej szkole odbył się Konkurs na Ozdobę Bożonarodzeniową dla klas I-VIII.

Cel konkursu:

 • powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;

Organizatorzy konkursu wyłonili zwycięzców:

W kategorii kl. I-III:

 • I miejsce - Dylewicz Ksawery kl. II
 • Wyróżnienie - Długołęcka Zuzanna kl.II
 • Wyróżnienie - Ulatowski Kacper kl.III
 • Wyróżnienie - Kuciński Hubert kl.III

W kategorii kl. IV-VIII:

 • I miejsce - Makowska Karolina kl.VII

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 17 grudnia 2021. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy!

21 listopada - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

21.11.2021 przypada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym, wraz z opiekunem - p. Wiolettą Szpigel, zaakcentowali ten dzień poprzez rozmieszczenie na korytarzach szkolnych życzliwych słów i pozdrowień, co miało na celu wzbudzić postawę życzliwości i uprzejmości w każdym, kto przechodził i czytał rozwieszone hasła.

Akcja ma również przyczynić się do kształtowania uprzejmych, kulturalnych postaw zarówno u uczniów jak i dorosłych wobec siebie nawzajem.

Warto wspomnieć, że SU zainicjował w tym roku szkolnym Konkurs na Gracje i Gentelmanów Roku. Każdego miesiąca głosujemy na jedną uczennicę i jednego ucznia- zasługujących na miano najbardziej kulturalnych osób w szkole. Suma głosów będzie zliczona na koniec roku szkolnego. Zachęcamy do kulturalnego zachowania, promowania postaw godnych Gracji i Gentelmana.


"BĄDŹ EKOLOGICZNY! - Zbiórka baterii i zużytego sprzętu elektronicznego!

Miejsce zbiórki Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym

Zbiórka baterii: przez cały rok szkolny!

Termin zbierania sprzętu elektronicznego: 21.10.2021 r. - 22.11.2021 r."


OGŁOSZENIE!!!

Październik jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Ten szczególny czas to bardzo dobra okazja, aby przeprowadzić szereg ciekawych akcji mających na celu promocję czytelnictwa.

Promujemy m. in. zbiórkę książek, będących w dobrym stanie, dla biblioteki szkolnej. Zgromadzone dzieła wzbogacą księgozbiór biblioteki i przyczynią się do wzrostu poziomu czytelnictwa.

A może ktoś z was napisze książkę, żeby podarować ją naszej bibliotece?

Czekamy na odzew z waszej strony. :)

Wyniki egzaminów ósmoklasistów 2020/2021

Wyniki egzaminu ósmoklasisty, jakie uzyskali absolwenci naszej szkoły w roku szkolnym 2020/2021, są zadowalające. Średni punktowy wynik z każdego z egzaminacyjnych przedmiotów jest wysoki.

W tabelce zamieszczamy średni wynik szkoły z poszczególnych przedmiotów na tle wyników: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Z uwagi na to, że w minionym roku szkolnym na przemian odbywała się nauka stacjonarna, zdalna i hybrydowa, ósmoklasiści dobrze poradzili sobie z zadaniami egzaminacyjnymi.

Naszym absolwentom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w nowych szkołach.


Dyrektor szkoły - Krystyna Machnowska - Stój

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA W PSP W SKASZEWIE WŁOŚCIAŃSKIM


6 września 2019 roku przy PSP w Skadszewie Włościańskim otwarto ścieżkę edukacyjną dofinansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Gzy przy współpracy z Lasami Państwowymi i Nadleśnictwem Pułtusk.

Ścieżka edukacyjna została dofinansowana w ramach konkursu pn.: "Zadania z zakresu edukacji ekologicznej", którego celem była "Aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat fauny i flory występującej na terenie województwa mazowieckiego".

Zadanie realizowane przez Gminę Gzy, zostało dofinansowane w formie dotacji w wysokości 80.000,00 zł co stanowiło 88% kosztu całkowitego zadania. Koszt całkowity inwestycji to 91.854,00 zł.

Ścieżka edukacyjna obejmuje różnorodną tematykę między innymi z zakresu: dendrologii i mikologii, ornitologii oraz ogólnej zoologii.

Dobór ciekawych, aktywnych gier edukacyjnych z wielu wyżej podanych zakresów nauki przyczyni się do poszerzenia wiedzy o środowisku przyrodniczym. Wybrane urządzenia ekologiczne mają na celu: edukację, uatrakcyjnienie odpoczynku na świeżym powietrzu, aspekty odkrywczo – poznawcze i aspekty sprawnościowe oraz promocje szczególnej roli lasów i walorów przyrodniczych.


...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::...

Więcej wydarzeń znajdziesz w zakładce "Wydarzenia - rok szkolny 2021/2022" lub klikając na poniższy link:

Więcej wydarzeń - rok szkolny 2021/2022