PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM
AKTUALNOŚCI 2020/2021
Komunikat

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie!

Od 26 listopada 2020r. /czwartek/ będzie obowiązywał poprzedni plan lekcji ( sprzed 6 października 2020 r.). Plan lekcji jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

Szanowni Rodzice

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju nie możliwe jest zorganizowanie wywiadówki w budynku szkoły. Spotkania wychowawców z rodzicami odbędą się on-line.

Wychowawcy poszczególnych klas poinformują Państwa o dokładnym terminie takiego spotkania na koncie klasy na Classroom.

Dyrektor szkoły

Komunikat Dyrektora Szkoły dotyczący zdalnego nauczania w PSP w Przewodowie Poduchownym

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Do 29 listopada 2020 r. przedłużone zostanie ograniczenie funkcjonowania klas IV – VIII. Uczniowie tych klas nie mają zajęć stacjonarnych, tylko uczą się zdalnie. Dodatkowo od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020r. takim samym ograniczeniem zostają objęte klasy I – III szkoły podstawowej. Uczniowie tych klas również będą uczyć się zdalnie.

Bez zmian będą pracowały oddziały przedszkolne.

Istnieje możliwość organizacji w szkole konsultacji dla uczniów klasy VIII. Będą to konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. Ich organizacja będzie uwzględniała reżim sanitarny w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z aktualnym planem lekcji pracuje pedagog szkolny i biblioteka szkolna.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zostanie zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Od poniedziałku, 9 listopada 2020 r. w szkole będzie funkcjonowała świetlica szkolna dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Podczas nauczania zdalnego praca szkoły odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Z uczniami uczącymi się zdalnie nauczyciele prowadzą lekcje on-line w czasie rzeczywistym, wysyłają materiały i linki do ćwiczeń. Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on –line czy tzw. wideo lekcje. W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów, nauczycieli i rodziców – zasady zdalnego nauczania mogą być uzupełniane i modyfikowane celem uzyskania optymalnej zdalnej współpracy.

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie zdalnego nauczania:

 1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
 2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
  • poczty elektronicznej e-maili,
  • telefonów komórkowych i stacjonarnych,
  • komunikatorów społecznych.

Dyrektor Szkoły - Krystyna Machnowska-Stój

Podziękowanie


Serdeczne podziękowania od całej społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym dla:

 1. Pani Anny Chojnackiej – Sołtysa wsi Grochy – Imbrzyki
 2. Pana Piotra Dębowskiego – Sołtysa wsi Przewodowo Parcele
 3. Pana Jana Mosakowskiego – Sołtysa wsi Przewodowo Poduchowne
 4. Pana Janusza Bilika – Sołtysa wsi Sisice

oraz Rad Sołeckich i mieszkańców wyżej wymienionych wsi za wsparcie naszej placówki i przekazanie części funduszu sołeckiego na doposażenie naszej szkoły.

Za przekazane fundusze do szkoły zakupiono:

 • Sprzęt nagłaśniający
 • Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kserokopiarka, skaner)
 • Kserokopiarkę
 • Tonery do kserokopiarek i papier ksero

Wyrażamy nadzieję, że współpraca nadal będzie tak udana i owocna.


Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym

Wyniki egzaminów ósmoklasistów 2019/2020

...::|zk4cz|::...

Tegoroczni absolwenci Publicznej szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej świetnie napisali swój egzamin na koniec szkoły! Średni punktowy wynik z każdego z egzaminacyjnych przedmiotów jest bardzo wysoki.

W tabelce zamieszczamy średni wynik szkoły z poszczególnych przedmiotów na tle wyników: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Drodzy Absolwenci: gratulujemy Wam Waszych wyników!

Ogromnie się cieszymy z sukcesu naszych wychowanków, z tego, że ich (i nasza) praca przyniosła satysfakcjonujący wynik!

WYPRAWKA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 dla starszego oddziału przedszkolnego

WYPRAWKA (podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka)

 1. A4 blok rysunkowy – kolorowy (1 szt.)
 2. A4 blok techniczny – kolorowy (1 szt.)
 3. A4 blok rysunkowy – biały (1 szt.)
 4. A4 blok techniczny – biały (1 szt.)
 5. Zeszyt 16 kartek (1 szt.) – dotyczy jedynie dzieci, które w poprzednim roku uczęszczały do młodszego oddziału przedszkolnego
 6. patyczki kolorowe do liczenia – dotyczy jedynie dzieci, które w poprzednim roku uczęszczały do młodszego oddziału przedszkolnego
 7. A4 wycinanka niesamoprzylepna – (1 szt.)
 8. Mazaki – (1 paczka)
 9. Plastelina (min. 12 kolorów) najlepiej miękka
 10. Farby plakatowe (min. 12 kolorów)
 11. Teczka na gumkę A4 (1 szt.) - dotyczy jedynie dzieci, które w poprzednim roku uczęszczały do młodszego oddziału przedszkolnego
 12. Kapcie

WYPRAWKA PIÓRNIKA:

 • kredki grube, drewniane
 • ołówek
 • gumka
 • klej
 • nożyczki

WYPRAWKA HIGIENICZNA:

 • papier toaletowy (1 rolka)
 • ręcznik papierowy (1 rolka)
 • chusteczki higieniczne suche wyciągane
 • chusteczki higieniczne mokre

Drodzy Rodzice!

Zwracam się do Państwa z prośbą o uzupełnienie oświadczenia dotyczącego dowożenia dzieci do PSP w Przewodowie Poduchownym. Proszę o jak najszybsze dostarczenie oświadczenia do sekretariatu szkoły bądź przesłanie droga mailową psp.przewodowo@vp.pl

Dyrektor PSP w Przewodowie Poduchownym Krystyna Machnowska-Stój

ZGODA (OŚWIADCZENIE) RODZICA LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH O DOWOZIE DZIECI DO SZKOŁY (ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO) ...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::...

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA W PSP W SKASZEWIE WŁOŚCIAŃSKIM


6 września 2019 roku przy PSP w Skadszewie Włościańskim otwarto ścieżkę edukacyjną dofinansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Gzy przy współpracy z Lasami Państwowymi i Nadleśnictwem Pułtusk.

Ścieżka edukacyjna została dofinansowana w ramach konkursu pn.: "Zadania z zakresu edukacji ekologicznej", którego celem była "Aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat fauny i flory występującej na terenie województwa mazowieckiego".

Zadanie realizowane przez Gminę Gzy, zostało dofinansowane w formie dotacji w wysokości 80.000,00 zł co stanowiło 88% kosztu całkowitego zadania. Koszt całkowity inwestycji to 91.854,00 zł.

Ścieżka edukacyjna obejmuje różnorodną tematykę między innymi z zakresu: dendrologii i mikologii, ornitologii oraz ogólnej zoologii.

Dobór ciekawych, aktywnych gier edukacyjnych z wielu wyżej podanych zakresów nauki przyczyni się do poszerzenia wiedzy o środowisku przyrodniczym. Wybrane urządzenia ekologiczne mają na celu: edukację, uatrakcyjnienie odpoczynku na świeżym powietrzu, aspekty odkrywczo – poznawcze i aspekty sprawnościowe oraz promocje szczególnej roli lasów i walorów przyrodniczych.


WYDARZENIA

ZOOM - EDB KLASA VIII

Link do instalacji programu Zoom na zajęcia EDB

Kliknij, zainstaluj program do zajęć i dołącz do konferencji.

https://us04web.zoom.us/j/4862227136?pwd=S2ZpaXNnNWdLV3dLNmVZay9WaGZaZz09

...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...

Koniec roku szkolnego

...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...

Laptopy - praca zdalna

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym informuje, że w szkole znajdują się laptopy, które będą użyczone uczniom w celu realizacji zdalnego nauczania w związku z epidemią COVID 19. Sprzęt zostanie wypożyczony nieodpłatnie wyłącznie do celów dydaktycznych. Środki przeznaczone na zakup laptopów pochodzą z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa "Zdalna szkoła".

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny 236913081 oraz e-mailowy psp.przewodowo@vp.pl

Uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. będzie trwała wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Biblioteka szkolna ...

zachęca dzieci do wzięcia udziału w ZDALNYM MARATONIE PLASTYCZNYM pod hasłem "Gdy wirus zagraża... narysuj bibliotekarza".

Czym zająć dziecko podczas kwarantanny? Biblioteka zachęca Uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, którego tematem przewodnim jest bibliotekarz. Maraton odbywa się on-line, trwa do 15 maja br. Proszę wykonać pracę techniką dowolną, następnie sfotografować i wysłać do pana Zdzisława Kaczorowskiego, (kaczorowski_z@wp.pl), który umieści ją w zakładce biblioteki.

PILNE!

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej informuję Państwa i Was Drodzy Uczniowie o możliwości kontaktu drogą e-mailową z osobami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • pedagog szkolny – p. Barbara Wyrzykowska - psp.przewodowo@vp.pl
 • świetlica szkolna – p. Joanna Błaszczyk – psp.przewodowo@vp.pl

Z poważaniem:

Dyrektor Szkoły - Krystyna Machnowska-Stój

...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::...