PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM
AKTUALNOŚCI 2019/2020

Zebrania z Rodzicami

Bardzo prosimy o udział w zebraniach rodziców/opiekunów prawnych naszych uczniów. Na zebrania zapraszamy tylko jednego rodzica/opiekuna prawnego. Przypominamy o obowiązku posiadania maseczki/przyłbicy i zdezynfekowania rąk po wejściu na teren szkoły. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zebranie Rad Oddziałowych odbędzie się dzień później. Prosimy o zabranie własnych materiałów piśmiennych. Szacowany czas trwania zebrań – około jednej godziny

Zebranie z Rodzicami - 21 września 2020 r. /poniedziałek/

 • klasy 0-III – godz. 16:30
 • klasy IV – VIII – godz. 17:30

Zebranie Rad Oddziałowych - 22 września 2020r. /wtorek/ godz. 16:30

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Dnia 1 września 2020 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Uczniowie zobowiązani są do zachowania następujących środków ostrożności:

 • Każdy uczeń posiada maseczkę;
 • Na spotkanie z wychowawcą udają się tylko uczniowie bez osób towarzyszących;
 • Uczniowie zachowują dystans 1,5 m;
 • Tylko uczniowie klas pierwszych wchodzą do szkoły z jednym rodzicem.

Nowy rok szkolny rozpoczynamy w zmienionej i nieco ograniczonej formie.

Ze względu na panujące zagrożenie epidemiczne będzie to z pewnością rok wyjątkowy.

Z naszej strony wkładamy wiele pracy, żeby uczniowie uczyli się w komfortowych i bezpiecznych warunkach. W trosce o bezpieczeństwo, aby zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem COVID-19, przygotowujemy rozwiązania zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.

Podczas wakacji nasza placówka została przygotowana do rozpoczęcia zajęć najlepiej jak się dało. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji Narodowej przy współpracy z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało wytyczne dla placówek oświatowych. Z tego względu muszą się Państwo liczyć z dodatkowymi obostrzeniami wprowadzonymi w szkole i przedszkolu, dotyczącymi bezpiecznego funkcjonowania społeczności szkolnej w warunkach pandemii i mającymi na celu zapewnienie nam wszystkim bezpieczeństwa.

W związku z powyższym w tym roku szkolnym nie odbędzie się uroczysty apel dla uczniów naszej szkoły, a rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się według zamieszczonego poniżej harmonogramu:

 • 8:00 – klasa VII, VIII - hol na parterze szkoły
 • 9:00 – klasa IV, V, VI – hol na parterze szkoły
 • 10:00 – klasa I, II, III – hol na parterze szkoły
 • 11:00 - oddziały przedszkolne: 5-6-latki sala nr 1oraz 3-4-latki sala nr 2

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznym rozpoczęcie odbędzie się na placu przed budynkiem szkolnym.

Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:

 1. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
 2. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu j.w.) i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
 3. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
 4. Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku.
 5. Uwaga! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej opiekunów uczniów klas pierwszych (korytarze szkolne, pomieszczenia administracji) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum wyłącznie za zgodą Dyrektora szkoły.
 6. Wejście do szkoły osób niebędących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
 7. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia na plac przed budynkiem szkolnym.
 8. Istnieje bezwzględny obowiązek noszenia maseczek ochronnych przez uczniów korzystających z transportu do szkół.

Dowóz uczniów do PSP w Przewodowie będzie realizowany jak w roku ubiegłym.


Prośba do rodziców:

W związku z tym, że uczniowie rozpoczynają rok szkolny o różnych godzinach, wskazane byłoby dowiezienie i odbiór dzieci we własnym zakresie.

Wyniki egzaminów ósmoklasistów 2019/2020

...::|zk4cz|::...

Tegoroczni absolwenci Publicznej szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej świetnie napisali swój egzamin na koniec szkoły! Średni punktowy wynik z każdego z egzaminacyjnych przedmiotów jest bardzo wysoki.

W tabelce zamieszczamy średni wynik szkoły z poszczególnych przedmiotów na tle wyników: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Drodzy Absolwenci: gratulujemy Wam Waszych wyników!

Ogromnie się cieszymy z sukcesu naszych wychowanków, z tego, że ich (i nasza) praca przyniosła satysfakcjonujący wynik!

WYPRAWKA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 dla starszego oddziału przedszkolnego

WYPRAWKA (podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka)

 1. A4 blok rysunkowy – kolorowy (1 szt.)
 2. A4 blok techniczny – kolorowy (1 szt.)
 3. A4 blok rysunkowy – biały (1 szt.)
 4. A4 blok techniczny – biały (1 szt.)
 5. Zeszyt 16 kartek (1 szt.) – dotyczy jedynie dzieci, które w poprzednim roku uczęszczały do młodszego oddziału przedszkolnego
 6. patyczki kolorowe do liczenia – dotyczy jedynie dzieci, które w poprzednim roku uczęszczały do młodszego oddziału przedszkolnego
 7. A4 wycinanka niesamoprzylepna – (1 szt.)
 8. Mazaki – (1 paczka)
 9. Plastelina (min. 12 kolorów) najlepiej miękka
 10. Farby plakatowe (min. 12 kolorów)
 11. Teczka na gumkę A4 (1 szt.) - dotyczy jedynie dzieci, które w poprzednim roku uczęszczały do młodszego oddziału przedszkolnego
 12. Kapcie

WYPRAWKA PIÓRNIKA:

 • kredki grube, drewniane
 • ołówek
 • gumka
 • klej
 • nożyczki

WYPRAWKA HIGIENICZNA:

 • papier toaletowy (1 rolka)
 • ręcznik papierowy (1 rolka)
 • chusteczki higieniczne suche wyciągane
 • chusteczki higieniczne mokre

Drodzy Rodzice!

Zwracam się do Państwa z prośbą o uzupełnienie oświadczenia dotyczącego dowożenia dzieci do PSP w Przewodowie Poduchownym. Proszę o jak najszybsze dostarczenie oświadczenia do sekretariatu szkoły bądź przesłanie droga mailową psp.przewodowo@vp.pl

Dyrektor PSP w Przewodowie Poduchownym Krystyna Machnowska-Stój

ZGODA (OŚWIADCZENIE) RODZICA LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH O DOWOZIE DZIECI DO SZKOŁY (ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO) ...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::...

Wielki sukces Ewelinki!

Miło nam poinformować o ogromnym sukcesie Ewelinki Sawickiej, uczennicy klasy VI. W roku szkolnym 2019/2020 brała udział w Konkursie Tematycznym „Jan Paweł II – człowiek odwagi” dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Rozstrzygnięciem Wojewódzkiej Komisji Konkursu Tematycznego „Jan Paweł II – człowiek odwagi” otrzymała 90% punktów i uzyskała tytuł laureata Konkursu Tematycznego „Jan Paweł II – człowiek odwagi”. Nasze gratulacje!

Podziękowania dla pani Agnieszki Zabielskiej, która Ewelinkę do konkursu przygotowała.

Dyrektor Szkoły - Krystyna Machnowska-Stój

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Informatyczny” online w roku szkolnym 2019/2020

Wielki sukces w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Informatyczny” online odnieśli uczniowie:

 • Dominik Sawicki - kl. 2 - laureat, V miejsce w kraju
 • Bartłomiej Baka - kl. 8 - laureat, VII miejsce w kraju
 • Dawid Rachuba - kl. 7 - laureat, VII miejsce w kraju
 • Kacper Zajączkowski - kl. 6 - laureat, VIII miejsce w kraju
 • Aleksandra Brzeska - kl. 8 - laureat, IX miejsce w kraju
 • Kinga Ciach - klasa 5 - laureat, IX miejsce w kraju
 • Julia Grabowska - kl. 6 - laureat, IX miejsce w kraju
 • Ewelina Sawicka - kl. 6 - laureat, IX miejsce w kraju

Gratulacje dla wszystkich uczniów!

Podziękowania dla pana Krzysztofa Zabielskiego za udział i pomoc w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Orzeł Informatyczny” 2019/2020

Dyrektor Szkoły - Krystyna Machnowska-Stój

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA W PSP W SKASZEWIE WŁOŚCIAŃSKIM


6 września 2019 roku przy PSP w Skadszewie Włościańskim otwarto ścieżkę edukacyjną dofinansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Gzy przy współpracy z Lasami Państwowymi i Nadleśnictwem Pułtusk.

Ścieżka edukacyjna została dofinansowana w ramach konkursu pn.: "Zadania z zakresu edukacji ekologicznej", którego celem była "Aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat fauny i flory występującej na terenie województwa mazowieckiego".

Zadanie realizowane przez Gminę Gzy, zostało dofinansowane w formie dotacji w wysokości 80.000,00 zł co stanowiło 88% kosztu całkowitego zadania. Koszt całkowity inwestycji to 91.854,00 zł.

Ścieżka edukacyjna obejmuje różnorodną tematykę między innymi z zakresu: dendrologii i mikologii, ornitologii oraz ogólnej zoologii.

Dobór ciekawych, aktywnych gier edukacyjnych z wielu wyżej podanych zakresów nauki przyczyni się do poszerzenia wiedzy o środowisku przyrodniczym. Wybrane urządzenia ekologiczne mają na celu: edukację, uatrakcyjnienie odpoczynku na świeżym powietrzu, aspekty odkrywczo – poznawcze i aspekty sprawnościowe oraz promocje szczególnej roli lasów i walorów przyrodniczych.


WYDARZENIA
...::|zk4cz|::...

Koniec roku szkolnego

...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...

Laptopy - praca zdalna

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym informuje, że w szkole znajdują się laptopy, które będą użyczone uczniom w celu realizacji zdalnego nauczania w związku z epidemią COVID 19. Sprzęt zostanie wypożyczony nieodpłatnie wyłącznie do celów dydaktycznych. Środki przeznaczone na zakup laptopów pochodzą z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa "Zdalna szkoła".

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny 236913081 oraz e-mailowy psp.przewodowo@vp.pl

Uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. będzie trwała wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Biblioteka szkolna ...

zachęca dzieci do wzięcia udziału w ZDALNYM MARATONIE PLASTYCZNYM pod hasłem "Gdy wirus zagraża... narysuj bibliotekarza".

Czym zająć dziecko podczas kwarantanny? Biblioteka zachęca Uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, którego tematem przewodnim jest bibliotekarz. Maraton odbywa się on-line, trwa do 15 maja br. Proszę wykonać pracę techniką dowolną, następnie sfotografować i wysłać do pana Zdzisława Kaczorowskiego, (kaczorowski_z@wp.pl), który umieści ją w zakładce biblioteki.

PILNE!

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej informuję Państwa i Was Drodzy Uczniowie o możliwości kontaktu drogą e-mailową z osobami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • pedagog szkolny – p. Barbara Wyrzykowska - psp.przewodowo@vp.pl
 • świetlica szkolna – p. Joanna Błaszczyk – psp.przewodowo@vp.pl

Z poważaniem:

Dyrektor Szkoły - Krystyna Machnowska-Stój

...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::...