PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM
AKTUALNOŚCI 2019/2020

Procedury pracy zdalnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym


Uczniowie otrzymują zadania w następujący sposób:

 • klasy mają założone konta klasowe,
 • każda klasa loguje się na swoje konto klasowe i pobiera lekcje z danego dnia,
 • na konta klasowe nauczyciele wysyłają godziny konsultacji z uczniem oraz formy, w jakich ta konsultacja będzie się odbywała,
 • uczniowie odsyłają ze swojego prywatnego e-maila prace zlecone przez poszczególnych nauczycieli na e-maila danego nauczyciela,
 • nauczyciele i wychowawcy mają kontakt telefoniczny z rodzicami i uczniami.

KONTA POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

 1. p.młodsze@gmail.com
 2. p.starsze@gmail.com
 3. pspklasa1przewodowo@gmail.com
 4. pspklasa2przewodowo@gmail.com
 5. pspklasa3przewodowo@gmail.com
 6. pspklasa4przewodowo@gmail.com
 7. pspklasa5przewodowo@gmail.com
 8. pspklasa6przewodowo@gmail.com
 9. pspklasa7przewodowo@gmail.com
 10. pspklasa8przewodowo@gmail.com
 • Uczniowie pracują zgodnie ze swoim tygodniowym planem.
 • Nauczyciele mogą za wykonane zadania wstawiać plusy i minusy zgodnie z systemem oceniania.
 • Nauczyciele mogą oceniać wszystkie prace zgodnie z obowiązującymi zasadami oceniania, uwzględniając zaistniałe utrudnienia w pracy i okoliczności.
 • Zadania, ćwiczenia, prace, które nie mogą być ocenione zdalnie, uczniowie gromadzą w "teczce pracy". Uczniowie wykonują prace w zeszycie przedmiotowym i ćwiczeniach lub według zaleceń nauczyciela.
 • Uczniowie wykonują zadania zgodnie ze wskazaniami nauczyciela i w czasie określonym przez niego.
 • Nauczyciele są dostępni dla uczniów i rodziców w godzinach swojej pracy.

Zachęcamy do skorzystania z innych stron poświęconych nauczaniu wymienionych ponizej.

Darmowe lekcje online dla ósmoklasistów (WP.PL)

Od 19 marca 2020r. o godz. 11:00 będą prowadzane na żywo darmowe lekcje z języka polskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. Lekcje będą prowadzone w każdy dzień roboczy (oprócz weekendów) o godzinie 11.00 i będą trwały 90 minut.

Na podobnej zasadzie będą prowadzone lekcje z matematyki.

Lekcje dostępne są pod tym linkiem:.

link do strony: Darmowe lekcje dla 8 klasistów - kliknij

Do wklejenia:

https://pilot.wp.pl/tv/?fbclid=IwAR1Cu4-rfk0bGCaoxz-6BK27cGvGEZVSz2dG_N-hPZxTzXRA6hSOOj780YA#lekcje-online

Informacja dla Rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów przyszłej klasy pierwszej

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym zwraca się z uprzejmą prośbą o dostarczenie do szkoły dokumentów rekrutacyjnych do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną dokumenty można złożyć w następujący sposób:

 • pocztą elektroniczną szkoły – psp.przewodowo@vp.pl
 • do pudełka znajdującego się w wejściu na korytarz szkolny.

Dokumenty do uzupełnienia można pobrać ze strony szkoły – pspprzewodowo.pl

W wersji papierowej dokumenty będą znajdowały również na stoliku w wejściu na korytarz szkolny.

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice i Opiekunowie oraz drodzy Uczniowie!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych zamieszczamy materiały do samodzielnej nauki w czasie kwarantanny. Materiały i zadania do samodzielnego wykonania znajdziecie w menu w zakładce "PRACA ZDALNA".

Ponadto na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodręczniki.pl udostępnione są e-materiały do samodzielnej nauki przez uczniów.

Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Linki do stron, z których uczniowie mogą korzystać:

Zwracamy się z gorącą prośbą do Rodziców o kontrolowanie wykonywanych zadań przez uczniów.

Jednocześnie informujemy, że nauczyciele będą pomagali uczniom w realizacji treści programowych poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail psp.przewodowo@vp.pl

Prośba o wsparcie uroczystości szkolnej

Rada Rodziców przy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym prosi o finansowe wsparcie uroczystości szkolnej Święto Szkoły połączonej z Dniem Patrona, która odbędzie się 20 marca 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym.

Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz państwowych, organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego, a także lokalnych instytucji.

Na organizatorach, ale również na społeczności lokalnej, spoczywa zaszczyt i jednocześnie odpowiedzialność nadania tej uroczystości odpowiedniej rangi. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w organizacji naszego wspólnego przedsięwzięcia i rozważenie możliwości wsparcia finansowego naszej uroczystości.

Jesteśmy przekonani, że Państwa postawa będzie godnym naśladowania przykładem zaangażowania się w sprawy społeczne i publiczne.

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłaty:


Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym 21; 06-126 Gzy

Numer konta: 51 8232 0005 0203 0658 2002 0001

Z dopiskiem: Święto Szkoły i Dzień Patrona


Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady Rodziców - Robert Parzychowski

Szanowni Państwo

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na Radę Rodziców. Realizacja wielu przedsięwzięć związanych ze szkołą jest uzależniona od stanu konta Rady Rodziców. Wpłaty można dokonać na konto Rady Rodziców, również u skarbnika Trójek Klasowych oraz wychowawcy klasy. W roku szkolnym 2019/2020 składka na Radę Rodziców w naszej szkole wynosi 50 zł. na cały rok.


Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym 21; 06-126 Gzy

Numer konta: 51 8232 0005 0203 0658 2002 0001

W opisie wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.


Bardzo Dziękujemy!

Rada Rodziców

WYDARZENIA

PILNE!

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej informuję Państwa i Was Drodzy Uczniowie o możliwości kontaktu drogą e-mailową z osobami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • pedagog szkolny – p. Barbara Wyrzykowska - psp.przewodowo@vp.pl
 • świetlica szkolna – p. Joanna Błaszczyk – psp.przewodowo@vp.pl

Z poważaniem:

Dyrektor Szkoły - Krystyna Machnowska-Stój

...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::...