PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM
AKTUALNOŚCI 2019/2020

Drodzy Rodzice!

Zwracam się do Państwa z prośbą o uzupełnienie oświadczenia dotyczącego dowożenia dzieci do PSP w Przewodowie Poduchownym. Proszę o jak najszybsze dostarczenie oświadczenia do sekretariatu szkoły bądź przesłanie droga mailową psp.przewodowo@vp.pl

Dyrektor PSP w Przewodowie Poduchownym Krystyna Machnowska-Stój

ZGODA (OŚWIADCZENIE) RODZICA LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH O DOWOZIE DZIECI DO SZKOŁY (ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO) ...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::...

Wielki sukces Ewelinki!

Miło nam poinformować o ogromnym sukcesie Ewelinki Sawickiej, uczennicy klasy VI. W roku szkolnym 2019/2020 brała udział w Konkursie Tematycznym „Jan Paweł II – człowiek odwagi” dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Rozstrzygnięciem Wojewódzkiej Komisji Konkursu Tematycznego „Jan Paweł II – człowiek odwagi” otrzymała 90% punktów i uzyskała tytuł laureata Konkursu Tematycznego „Jan Paweł II – człowiek odwagi”. Nasze gratulacje!

Podziękowania dla pani Agnieszki Zabielskiej, która Ewelinkę do konkursu przygotowała.

Dyrektor Szkoły - Krystyna Machnowska-Stój

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Informatyczny” online w roku szkolnym 2019/2020

Wielki sukces w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Informatyczny” online odnieśli uczniowie:

 • Dominik Sawicki - kl. 2 - laureat, V miejsce w kraju
 • Bartłomiej Baka - kl. 8 - laureat, VII miejsce w kraju
 • Dawid Rachuba - kl. 7 - laureat, VII miejsce w kraju
 • Kacper Zajączkowski - kl. 6 - laureat, VIII miejsce w kraju
 • Aleksandra Brzeska - kl. 8 - laureat, IX miejsce w kraju
 • Kinga Ciach - klasa 5 - laureat, IX miejsce w kraju
 • Julia Grabowska - kl. 6 - laureat, IX miejsce w kraju
 • Ewelina Sawicka - kl. 6 - laureat, IX miejsce w kraju

Gratulacje dla wszystkich uczniów!

Podziękowania dla pana Krzysztofa Zabielskiego za udział i pomoc w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Orzeł Informatyczny” 2019/2020

Dyrektor Szkoły - Krystyna Machnowska-Stój

Procedury pracy zdalnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym


Uczniowie otrzymują zadania w następujący sposób:

 • klasy mają założone konta klasowe,
 • każda klasa loguje się na swoje konto klasowe i pobiera lekcje z danego dnia,
 • na konta klasowe nauczyciele wysyłają godziny konsultacji z uczniem oraz formy, w jakich ta konsultacja będzie się odbywała,
 • uczniowie odsyłają ze swojego prywatnego e-maila prace zlecone przez poszczególnych nauczycieli na e-maila danego nauczyciela,
 • nauczyciele i wychowawcy mają kontakt telefoniczny z rodzicami i uczniami.

KONTA POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

 1. p.mlodsze@gmail.com
 2. p.starsze@gmail.com
 3. pspklasa1przewodowo@gmail.com
 4. pspklasa2przewodowo@gmail.com
 5. pspklasa3przewodowo@gmail.com
 6. pspklasa4przewodowo@gmail.com
 7. pspklasa5przewodowo@gmail.com
 8. pspklasa6przewodowo@gmail.com
 9. pspklasa7przewodowo@gmail.com
 10. pspklasa8przewodowo@gmail.com
 • Uczniowie pracują zgodnie ze swoim tygodniowym planem.
 • Nauczyciele mogą za wykonane zadania wstawiać plusy i minusy zgodnie z systemem oceniania.
 • Nauczyciele mogą oceniać wszystkie prace zgodnie z obowiązującymi zasadami oceniania, uwzględniając zaistniałe utrudnienia w pracy i okoliczności.
 • Zadania, ćwiczenia, prace, które nie mogą być ocenione zdalnie, uczniowie gromadzą w "teczce pracy". Uczniowie wykonują prace w zeszycie przedmiotowym i ćwiczeniach lub według zaleceń nauczyciela.
 • Uczniowie wykonują zadania zgodnie ze wskazaniami nauczyciela i w czasie określonym przez niego.
 • Nauczyciele są dostępni dla uczniów i rodziców w godzinach swojej pracy.

Zachęcamy do skorzystania z innych stron poświęconych nauczaniu wymienionych ponizej.

Informacja dla Rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów przyszłej klasy pierwszej

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym zwraca się z uprzejmą prośbą o dostarczenie do szkoły dokumentów rekrutacyjnych do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną dokumenty można złożyć w następujący sposób:

 • pocztą elektroniczną szkoły – psp.przewodowo@vp.pl
 • do pudełka znajdującego się w wejściu na korytarz szkolny.

Dokumenty do uzupełnienia można pobrać ze strony szkoły – pspprzewodowo.pl

W wersji papierowej dokumenty będą znajdowały również na stoliku w wejściu na korytarz szkolny.

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice i Opiekunowie oraz drodzy Uczniowie!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych zamieszczamy materiały do samodzielnej nauki w czasie kwarantanny. Materiały i zadania do samodzielnego wykonania znajdziecie w menu w zakładce "PRACA ZDALNA".

Ponadto na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodręczniki.pl udostępnione są e-materiały do samodzielnej nauki przez uczniów.

Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Linki do stron, z których uczniowie mogą korzystać:

Zwracamy się z gorącą prośbą do Rodziców o kontrolowanie wykonywanych zadań przez uczniów.

Jednocześnie informujemy, że nauczyciele będą pomagali uczniom w realizacji treści programowych poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail psp.przewodowo@vp.pl

Prośba o wsparcie uroczystości szkolnej

Rada Rodziców przy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym prosi o finansowe wsparcie uroczystości szkolnej Święto Szkoły połączonej z Dniem Patrona, która odbędzie się 20 marca 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym.

Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz państwowych, organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego, a także lokalnych instytucji.

Na organizatorach, ale również na społeczności lokalnej, spoczywa zaszczyt i jednocześnie odpowiedzialność nadania tej uroczystości odpowiedniej rangi. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w organizacji naszego wspólnego przedsięwzięcia i rozważenie możliwości wsparcia finansowego naszej uroczystości.

Jesteśmy przekonani, że Państwa postawa będzie godnym naśladowania przykładem zaangażowania się w sprawy społeczne i publiczne.

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłaty:


Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym 21; 06-126 Gzy

Numer konta: 51 8232 0005 0203 0658 2002 0001

Z dopiskiem: Święto Szkoły i Dzień Patrona


Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady Rodziców - Robert Parzychowski

Szanowni Państwo

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na Radę Rodziców. Realizacja wielu przedsięwzięć związanych ze szkołą jest uzależniona od stanu konta Rady Rodziców. Wpłaty można dokonać na konto Rady Rodziców, również u skarbnika Trójek Klasowych oraz wychowawcy klasy. W roku szkolnym 2019/2020 składka na Radę Rodziców w naszej szkole wynosi 50 zł. na cały rok.


Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym 21; 06-126 Gzy

Numer konta: 51 8232 0005 0203 0658 2002 0001

W opisie wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.


Bardzo Dziękujemy!

Rada Rodziców

WYDARZENIA

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia i wyniki z egzaminu ósmoklasisty do odbioru w szkole 3 sierpnia 2020 r. /poniedziałek/ w godz. 10-13.

Dyrektor Szkoły

Koniec roku szkolnego

...::|zk4cz|::...
...::|zk4cz|::...

Laptopy - praca zdalna

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym informuje, że w szkole znajdują się laptopy, które będą użyczone uczniom w celu realizacji zdalnego nauczania w związku z epidemią COVID 19. Sprzęt zostanie wypożyczony nieodpłatnie wyłącznie do celów dydaktycznych. Środki przeznaczone na zakup laptopów pochodzą z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa "Zdalna szkoła".

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny 236913081 oraz e-mailowy psp.przewodowo@vp.pl

Uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. będzie trwała wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Biblioteka szkolna ...

zachęca dzieci do wzięcia udziału w ZDALNYM MARATONIE PLASTYCZNYM pod hasłem "Gdy wirus zagraża... narysuj bibliotekarza".

Czym zająć dziecko podczas kwarantanny? Biblioteka zachęca Uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, którego tematem przewodnim jest bibliotekarz. Maraton odbywa się on-line, trwa do 15 maja br. Proszę wykonać pracę techniką dowolną, następnie sfotografować i wysłać do pana Zdzisława Kaczorowskiego, (kaczorowski_z@wp.pl), który umieści ją w zakładce biblioteki.

PILNE!

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej informuję Państwa i Was Drodzy Uczniowie o możliwości kontaktu drogą e-mailową z osobami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • pedagog szkolny – p. Barbara Wyrzykowska - psp.przewodowo@vp.pl
 • świetlica szkolna – p. Joanna Błaszczyk – psp.przewodowo@vp.pl

Z poważaniem:

Dyrektor Szkoły - Krystyna Machnowska-Stój

...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::... ...::|zk4cz|::...