PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM
AKTUALNOŚCI 2020/2021

INFORMACJA


W związku z zapowiedzią przedłużenia obostrzeń sanitarnych do dnia 16 kwietnia 2021 r.:

 • praca stacjonarna przedszkoli zostaje zawieszona,
 • w trybie zdalnym nadal pracują uczniowie klas I-VIII.

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki m.in. nad dziećmi pracowników służb medycznych i służb porządkowych.


Dyrektor szkoły - Krystyna Machnowska-Stój

Informacja dla rodziców

z dnia 26.03.2021 r. w sprawie ograniczenia działalności przedszkola


W związku z zakomunikowaną w dniu 25.03.2021 r. decyzją Rządu Rzeczypospolitej od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. przedszkola są zamknięte.

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji, straży pożarnej i straży miejskiej).

Rodzice reprezentujący grupy zawodowe mogące jako wyjątkowe skorzystać z zabezpieczenia opieki w przedszkolu zobowiązani są do złożenia formalnego wniosku za pomocą e-maila: spprzewodowo@gminagzy.pl

Składając wniosek należy podać następujące dane:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • prośba z uzasadnieniem wniosku,
 • imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna.

Dyrektor szkoły - Krystyna Machnowska-Stój

DOWOŻENIE DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Od dnia 20 marca do dnia 30 marca 2021 roku dzieci z oddziału przedszkolnego będą dowożone:

kurs I przez:

GZY-ŻEROMIN DRUGI-PORZOWO-KOZŁOWO-WÓJTY TROJANY-KOZŁÓWKA-PRZEWODOWO


Dyrektor szkoły - Krystyna Machnowska-Stój

Komunikat dla Rodziców i Uczniów

W związku z wypowiedzią Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2021 r. informuję, że uczniowie klas I-III od poniedziałku 22 marca 2021 r. do piątku 9 kwietnia 2021 r. przechodzą w tryb nauczania zdalnego.

W trybie zdalnym nadal pracują uczniowie klas IV-VIII.

Plan zajęć lekcyjnych we wszystkich klasach nie ulega zmianie.

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych odbywają się stacjonarnie.

O wszelkich zmianach dotyczących nauczania będą informowani Państwo na bieżąco.


Dyrektor szkoły - Krystyna Machnowska-Stój

Informacja dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty

Ze względu na bardzo trudną sytuację epidemiologiczną i rosnącą liczbę zakażeń próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się zdalnie zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
 • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
 • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – język angielski

Zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, a także nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języka angielskiego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, o godz. 9:00.

W przypadku problemów z połączeniem internetowym w danym dniu rodzice proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły - tel. 23 691 30 81


Dyrektor szkoły - Krystyna Machnowska-Stój

OD REDAKCJI TORNISTRA

Z okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć wszystkim Paniom, Uczennicom naszej szkoły oraz Waszym Mamom, Babciom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, a przede wszystkim niesłabnącej miłości i życzliwości płynącej ze strony najbliższych. Życzymy aby pamiętano i doceniano Wasz nieustający trud, codzienną pracę, poświęcenie i troskę o innych. Życzymy również spełnienia marzeń oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym jak i prywatnym. Niech uśmiech gości na waszych twarzach nie tylko 8 marca, ale każdego dnia w roku.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej - rok szkolny 2021/2022
 1. Chmielewski Oskar
 2. Dudzikowska Nina
 3. Dylewicz Gabriela
 4. Gregajtys Oliwia
 5. Grudziński Patryk
 6. Iwińska Wiktoria
 7. Kaszuba Weronika
 8. Klejment Zuzanna
 9. Kurpiewska Amelia
 10. Mordwiński Igor
 11. Wydra Julia
 12. Zawada Michał

STOWARZYSZENIE PRZEWODÓWKA

W imieniu Stowarzyszenia „Przewodówka” prosimy o niewpłacanie w tym roku 1% podatku na cele Stowarzyszenia. Będzie to możliwe dopiero w następnym roku rozliczeniowym.

Bardzo dziękujemy za dobre chęci i zainteresowanie. Wszelkie darowizny finansowe można przekazywać na konto Stowarzyszenia. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce znajdującej się już naszej stronie - „STOWARZYSZENIE PRZEWODÓWKA - ULOTKA

Jeszcze raz dziękujemy i liczymy na owocną współpracę.

Dofinansowanie MEN na zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych 2020

REZERWA OŚWIATOWA 0,4% to finansowe wsparcie dla placówek edukacyjnych na doposażenie pracowni przedmiotowych. Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej objęło zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnego niezbędnych do realizacji podstawy programowej z danego przedmiotu. W ramach dotacji Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym otrzymała wyposażenie sal: biologicznej, geograficznej, chemicznej i fizycznej. Nowoczesna pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych z pewnością przyczynią się do wzrostu efektywności nauczania, poprawienia jakości uczenia się i podniesienia atrakcyjności zajęć.

Dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej wynosiło 100% kwoty, czyli zrealizowane zostało bez wkładu własnego szkoły i gminy.

Dyrektor szkoły - Krystyna Machnowska - Stój

KONKURS - "Moja miejscowość – Tu się dzieje!"

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela ogłosiła konkurs fotograficzny dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu pułtuskiego pt. „Moja miejscowość – Tu się dzieje!”.

Z wielką przyjemnością informuję, że wśród laureatów konkursu znalazła się uczennica z naszej szkoły – Ewelina Sawicka z klasy VII. Praca Ewelinki znajduje się w kalendarzu na 2021rok, zawierającym nagrodzone i wyróżnione prace, a wydanym przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną.

Podziękowania otrzymały panie: Dorota Żbikowska i Regina Gołębiewska za przygotowanie uczniów do konkursu fotograficznego. Serdecznie gratuluję!

Dyrektor szkoły - Krystyna Machnowska - Stój

Komunikat Dyrektora Szkoły dotyczący zdalnego nauczania

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Istnieje możliwość organizacji w szkole konsultacji dla uczniów klasy VIII. Będą to konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. Ich organizacja będzie uwzględniała reżim sanitarny w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z aktualnym planem lekcji pracuje pedagog szkolny i biblioteka szkolna.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zostanie zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Od poniedziałku, 9 listopada 2020 r. w szkole będzie funkcjonowała świetlica szkolna dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Podczas nauczania zdalnego praca szkoły odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Z uczniami uczącymi się zdalnie nauczyciele prowadzą lekcje on-line w czasie rzeczywistym, wysyłają materiały i linki do ćwiczeń. Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on –line czy tzw. wideo lekcje. W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów, nauczycieli i rodziców – zasady zdalnego nauczania mogą być uzupełniane i modyfikowane celem uzyskania optymalnej zdalnej współpracy.

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie zdalnego nauczania:

 1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
 2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
  • poczty elektronicznej e-maili,
  • telefonów komórkowych i stacjonarnych,
  • komunikatorów społecznych.

Dyrektor Szkoły - Krystyna Machnowska-Stój

Podziękowanie

Serdeczne podziękowania od całej społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym dla:

 1. Pani Anny Chojnackiej – Sołtysa wsi Grochy – Imbrzyki
 2. Pana Piotra Dębowskiego – Sołtysa wsi Przewodowo Parcele
 3. Pana Jana Mosakowskiego – Sołtysa wsi Przewodowo Poduchowne
 4. Pana Janusza Bilika – Sołtysa wsi Sisice

oraz Rad Sołeckich i mieszkańców wyżej wymienionych wsi za wsparcie naszej placówki i przekazanie części funduszu sołeckiego na doposażenie naszej szkoły.

Za przekazane fundusze do szkoły zakupiono:

 • Sprzęt nagłaśniający
 • Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kserokopiarka, skaner)
 • Kserokopiarkę
 • Tonery do kserokopiarek i papier ksero

Wyrażamy nadzieję, że współpraca nadal będzie tak udana i owocna.


Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym

Wyniki egzaminów ósmoklasistów 2019/2020

...::|zk4cz|::...

Tegoroczni absolwenci Publicznej szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej świetnie napisali swój egzamin na koniec szkoły! Średni punktowy wynik z każdego z egzaminacyjnych przedmiotów jest bardzo wysoki.

W tabelce zamieszczamy średni wynik szkoły z poszczególnych przedmiotów na tle wyników: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Drodzy Absolwenci: gratulujemy Wam Waszych wyników!

Ogromnie się cieszymy z sukcesu naszych wychowanków, z tego, że ich (i nasza) praca przyniosła satysfakcjonujący wynik!

WYPRAWKA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 dla starszego oddziału przedszkolnego

WYPRAWKA (podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka)

 1. A4 blok rysunkowy – kolorowy (1 szt.)
 2. A4 blok techniczny – kolorowy (1 szt.)
 3. A4 blok rysunkowy – biały (1 szt.)
 4. A4 blok techniczny – biały (1 szt.)
 5. Zeszyt 16 kartek (1 szt.) – dotyczy jedynie dzieci, które w poprzednim roku uczęszczały do młodszego oddziału przedszkolnego
 6. patyczki kolorowe do liczenia – dotyczy jedynie dzieci, które w poprzednim roku uczęszczały do młodszego oddziału przedszkolnego
 7. A4 wycinanka niesamoprzylepna – (1 szt.)
 8. Mazaki – (1 paczka)
 9. Plastelina (min. 12 kolorów) najlepiej miękka
 10. Farby plakatowe (min. 12 kolorów)
 11. Teczka na gumkę A4 (1 szt.) - dotyczy jedynie dzieci, które w poprzednim roku uczęszczały do młodszego oddziału przedszkolnego
 12. Kapcie

WYPRAWKA PIÓRNIKA:

 • kredki grube, drewniane
 • ołówek
 • gumka
 • klej
 • nożyczki

WYPRAWKA HIGIENICZNA:

 • papier toaletowy (1 rolka)
 • ręcznik papierowy (1 rolka)
 • chusteczki higieniczne suche wyciągane
 • chusteczki higieniczne mokre

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA W PSP W SKASZEWIE WŁOŚCIAŃSKIM


6 września 2019 roku przy PSP w Skadszewie Włościańskim otwarto ścieżkę edukacyjną dofinansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Gzy przy współpracy z Lasami Państwowymi i Nadleśnictwem Pułtusk.

Ścieżka edukacyjna została dofinansowana w ramach konkursu pn.: "Zadania z zakresu edukacji ekologicznej", którego celem była "Aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat fauny i flory występującej na terenie województwa mazowieckiego".

Zadanie realizowane przez Gminę Gzy, zostało dofinansowane w formie dotacji w wysokości 80.000,00 zł co stanowiło 88% kosztu całkowitego zadania. Koszt całkowity inwestycji to 91.854,00 zł.

Ścieżka edukacyjna obejmuje różnorodną tematykę między innymi z zakresu: dendrologii i mikologii, ornitologii oraz ogólnej zoologii.

Dobór ciekawych, aktywnych gier edukacyjnych z wielu wyżej podanych zakresów nauki przyczyni się do poszerzenia wiedzy o środowisku przyrodniczym. Wybrane urządzenia ekologiczne mają na celu: edukację, uatrakcyjnienie odpoczynku na świeżym powietrzu, aspekty odkrywczo – poznawcze i aspekty sprawnościowe oraz promocje szczególnej roli lasów i walorów przyrodniczych.


...::| Opracowanie: zk4cz |::...