PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM
TORNISTER - STRONA 1

ZBIÓRKA NA RZECZ FUNDACJI DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA

W dniach 12-16 października 2020 r. w naszej szkole uczniowie klasy VII pod kierunkiem opiekuna p. Agnieszki Zabielskiej, przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Fundacja ma na celu wspieranie uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. Realizuje ona ten cel poprzez program stypendialny. Stypendyści tworzą wspólnoty diecezjalne, a później wspólnoty akademickie, co pozwala na propagowanie chrześcijańskich wartości.

Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania.

Wioletta Szpigel

DZIEŃ NAUCZYCIELA

15 października 2020r uczniowie klasy VI i VII, przygotowani pod kierunkiem p. Doroty Żbikowskiej oraz p. Wioletty Szpigel, zaprezentowali koncert życzeń dla wszystkich pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym.

Uczniowie w humorystyczny sposób wyrazili swoją wdzięczność za trud pedagogów włożony w wychowanie i nauczanie, nie zapomnieli również o pracownikach niepedagogicznych.

Tradycyjnie wysłuchaliśmy listu od Ministra Edukacji odczytanego przez Dyrektora szkoły- panią Krystynę Machnowską–Stój.

W uznaniu za zaangażowanie i wysiłek włożony w kształcenie uczniów przyznano Nagrody Dyrektora.

W tym roku szkolnym nagrodzeni zostali:

p. Regina Gołębiewska, p. Stefan Sadowski, p. Izabela Lachowska, p. Małgorzata Przychodzka, Wioletta Szpigel, p.Danuta Echalik, p. Paweł Frąckiewicz, p. Anna Piątkowska, p. Maryla Klejment oraz p. Dariusz Ojrzeński.

Składamy gratulacje z osiągniętych wyników oraz życzymy dalszych sukcesów w działaniach pedagogicznych.

Wioletta Szpigel, Dorota Żbikowska

XX Dzień Papieski

„Niełatwo zmierzyć głębokość słów”– możemy się o tym przekonać rozważając hasło tegorocznego XX Dnia Papieskiego Totus Tuus (Cały Twój). Wydawać by się mogło, że już je znamy, widzieliśmy je wielokrotnie wraz z papieskim herbem św. Jana Pawła II. Warto jednak sięgać do głębi tych słów w życiu Papieża Polaka i duchowości chrześcijańskiej.

Młody ks. Karol Wojtyła na swoje biskupie hasło wybrał zawołanie Totus Tuus. Towarzyszyło mu ono aż do powrotu do domu Ojca. Zaczerpnął je z dzieła św. Ludwika Marii Grignion de Montfort Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, które czytał jako dwudziestoletni młodzieniec, w czasie okupacji, pracując w kamieniołomach. Słowa Totus Tuus – Cały Twój (Maryjo) są związane z dojrzałym życiem Papieża i wyrażają Jego postawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i całego świata. Życie św. Jana Pawła II było coraz pełniejszą realizacją zawierzenia Bogu przez Maryję.

16 października 2020 r. uczniowie, pod kierunkiem pani Doroty Żbikowskiej, zaprezentowali poruszający program artystyczny z okazji XX Dnia Papieskiego.

Usłyszeliśmy najważniejsze fakty z życia Karola Wojtyły- późniejszego papieża Jana Pawła II, wysłuchaliśmy poezji oraz przepięknych utworów muzycznych związanych tematycznie z życiem najsłynniejszego Polaka w dziejach historii.

Dorota Żbikowska, Wioletta Szpigel

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

Przasnysz

W sobotę 12. 09. 2020 r., w Miejskim Domu Kultury im. Stanisława Ostoi- Kotkowskiego w Przasnyszu, rozstrzygnięto IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Alfreda Borkowskiego – lekarza pulmonologa, działacza społecznego i pisarza. Wspomniany konkurs prozatorski dotyczy historii rodzinnych, biografii, legend, gawęd lub opisu ważnych wydarzeń związanych z Mazowszem. Laureatką tegorocznej I nagrody jest nauczycielka-bibliotekarka PSP Przewodowo Izabela Lachowska. Autorka podzieliła się historią rodzinną, której główny bohater śp. Zygmunt Woźniak, spędził kilka lat w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Wujek Zysio, ryzykując życiem, podawał się za Francuza. Francuzi okazali się bardzo solidarnymi ludźmi i nie wydali go. Pełny tekst opowiadania ukaże się drukiem w czasopiśmie naukowo-kulturalno-artystycznym "Rocznik Przasnyski" wydawanym przez Towarzystwo Ziemi Przasnyskiej i Muzeum Historyczne w Przasnyszu. Izabela Lachowska na zdjęciu z dr. Piotrem Kaszubowskim – historykiem, etnografem, regionalistą, animatorem kultury, publicystą, poetą, prezesem Towarzystwa przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.

Gzy

W bieżącym roku szkolnym, sytuacja spowodowana pandemią COVID 19 sprawiła, że zostały utrudnione kontakty miedzy ludzkie. Z tego powodu osoby trzecie nie mogą wejść do szkoły bez ważnego powodu. W trosce o bezpieczeństwo uczniów GBP zorganizowała dwa spotkania autorskie w swojej siedzibie. W piątek 11.09.2020 odwiedziła naszą Gminę pani Barbara SitekWyrembek – bibliotekarka, poetka, autorka licznych tomików poezji, malarka, animatorka kultury oraz sztuki w Ciechanowie. Jej wiersze były tłumaczone na języki obce. Pani Barbara opowiadała o swoich zainteresowaniach, zamiłowaniach, dzieliła się swoimi odczuciami związanymi z wiarą, ziemią ojczystą, rodziną, latami szkolnymi, podróżami, czytała swoje wiersze. Opowiadała o swoich spotkaniach z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, kardynałem Stanisławem Dziwiszem, śp. Marianną Popiełuszko – mamą bł. ks. Jerzego, ciocią śp. s. Fabiolą Sitek, czy śp. Krzysztofem Kolbergerem. Pani Barbara zaprezentowała liczne pamiątki rodzinne, a wśród nich zdjęcia wykonane przez swojego syna Krzysztofa Wyrembka – uzdolnionego fotografika. Wkrótce zostaną zmontowane filmy z tych spotkań i przekazane do szkół na terenie gminy Gzy.

Pod koniec września dwie nauczycielki-bibliotekarki Izabela Lachowska i Dorota Karkowska odwiedziły założycielkę i prezes Pułtuskiego Stowarzyszenia Dialogu Most Anetę Szymańską. W domu pani prezes rozmawiano o książce Alfreda Borkowskiego "Miłość ich Dwojga" (Teresy i Antoniego Bryków), a także o kulturze i losach Żydów pułtuskich. Spotkanie odbyło się w przededniu 80 rocznicy deportacji społeczności żydowskiej z Pułtuska.

Na początku października Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała wyprawki czytelnicze z Instytutu Książki w Krakowie. Kilkanaścioro dzieci urodzonych w latach 2014-2017 włączyło się do projektu "Mała książka, wielki człowiek". Każde dziecko otrzymało książeczkę "Moje pierwsze czytanki", kartę czytelnika oraz inne gadżety. Wśród tych dzieci znalazły się maluchy z PSP Przewodowo i PSS Gzy. Dzięki temu projektowi stan czytelnictwa w naszej gminie wzrośnie.

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku przebiega on pod hasłem "Z książką Ci do twarzy". Z tej okazji uczniowie z klasy VIII PSP Przewodowo wzięli udział w happeningu pozując z "Panem Tadeuszem" lub atrybutami wiążącymi się z naszą narodową epopeją. Uczniowie z klasy IV PSP pozowali do zdjęć z "Panem Kleksem". Mamy zamiar upamiętniać ten wyjątkowy miesiąc innymi jeszcze akcjami i projektami.

W dniach 07 – 08. 10 br. pani Izabela Lachowska uczestniczyła w XXV Ciechanowskiej Jesieni Poezji organizowanej przez Związek Literatów na Mazowszu. Jesień Poezji rozpoczęło spotkanie organizacyjne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krzywej Hali w Ciechanowie. Poeci wzięli udział w spotkaniach autorskich w szkołach. Pani Lachowska wraz z wybitnym poetą Juliuszem Erazmem Bolkiem była w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie. Podczas wydarzenia promowano nowy numer „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”, w tym roku zatytułowany: „Stefan Gołębiowski (1900-1991), poeta, tłumacz Horacego”. Uczestnicy wybrali się do Bieżunia śladami bohatera periodyku. Tam jego postać przybliżyła wystawa oraz prelekcja kierownika muzeum Jerzego Piotrowskiego „Stefan Gołębiowski, życie, pasje, twórczość”.

Podczas nocy poetów prezentowano wiersze. Pani Lachowska promowała swój tomik literacki "Już". Akompaniował wirtuoz gitary Tomasz Kaszubowski. Obchodzono również 40-lecie pracy twórczej poetów: Adama Lizakowskiego i Juliusza Erazma Bolka. Ponadto Marlena Zynger – redaktor naczelna kwartalnika LiryDram, została uhonorowana Medalem im. Tadeusza Micińskiego.

Tradycyjnie drugi dzień spędzono w Opinogórze Górnej. Uczestnicy Jesieni odwiedzili groby Zygmunta Krasińskiego i kustosza Janusza Królika. Zwiedzili Muzeum Romantyzmu, a w samo południe dr Teresa Kaczorowska poprowadziła w opinogórskiej oranżerii XXII Spotkanie z Literaturą w Opinogórze. Gościem spotkania był Bohdan Urbankowski, poeta, dramatopisarz, dr nauk humanistycznych, filozof, działacz podziemia niepodległościowego, neoromantyk, piłsudczyk. Poeta został uhonorowany Medalem Zygmunta Krasińskiego przez strażników Kapituły Artystycznej. Rozstrzygnięto także I Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Zygmunta z Opinogóry” pod patronatem Prezydenta Ciechanowa. Dr Piotr Kaszubowski został odznaczony odznaką państwową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odbył się koncert poetycko-fortepianowy w wykonaniu pianistki dr Ireny Ülkü ze Stambułu oraz Josefa Plessa z Lubeki.

nadmienić, że współorganizatorami imprezy były muzea: Romantyzmu w Opinogórze i Małego Miasta w Bieżuniu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie. Dofinansowało ją Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Miasta Ciechanów. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://ciech24.pl/25-ciechanowska-jesien-poezji-7-8-10-2020/

Wybitny poeta Stefan Żagiel nominował Lidię Izabelę Lachowską do wzięcia udziału w maratonie międzynarodowej sztafecie poetyckiej #PeetMeNotLeave. Warunkiem wzięcia udziału w niej jest publikowanie własnego wiersza oraz fotografii przez osiem dni nominowanie cenionego przez siebie poety. Wiersze zostaną przetłumaczone na język rosyjski i wydane w rosyjskim almanachu

12.10.2020 zorganizowano w naszej szkole Noc Bibliotek pod hasłem "Klimatyczni", czyli odnoszącym się do ekologii. W bibliotece przygotowano wystawkę poświęconą przyrodzie. Uczniowie z klasy V pozowali do zdjęć z tekstami dotyczącymi ekologii. Specjalnie na tę okazję powstał zespół taneczny "Róże w literaturze". Nazwa zespołu nawiązuje do trzech popularnych książek, w których mowa jest o różach. Są to: "Godzina pąsowej róży" Marii Krüger, "Oskar i pani Róża" Érica-Emmanuela Schmitta i "Mały Książę" Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. Tancerki wraz z innymi uczennicami z klasy VI odwiedziły uczniów z klasy II. Dziewczęta w przebraniach wykonały "taniec Trzech Róż", a następnie przeczytały młodszym koleżankom i kolegom baśń "O pszczelarzu i pszczołach" Pawła Księżyka. Przeprowadzona akcja była bardzo pouczająca.

17.10.2020 r. w kościele parafialnym w Przewodowie, odbył się Gminny Dzień Papieski pod honorowym patronatem wójta gminy Gzy - pana Cezarego Andrzeja Wojciechowskiego. Zebranych przywitali kolejno pan wójt Cezary Wojciechowski oraz ks. proboszcz Roman Mosakowski. Uczestnicy polecili Panu Bogu gminę, która jest naszą małą Ojczyzną oraz jej mieszkańców w modlitwie różańcowej przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II. Następnie przypomniano sylwetkę naszego Wielkiego Rodaka. Krótkiemu referatowi towarzyszyły wiersze autorstwa ks. Karola Wojtyły oraz pieśń wykonana przez panią Monikę Sobczyńską. W przygotowanie Gminnego Dnia Papieskiego zaangażowali się także nauczyciele pani Izabela Lachowska i pan Stefan Sadowski.

Lidia Lachowska

NR 2/2020/21

Nr 2 - 2020/21

MIESIĘCZNIK WYDAWANY PRZEZ UCZNIÓW Z PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ W PRZEWODOWIE


Skład redakcji: Julia Piecychna, Ewelina Sawicka, Alicja Boguszewska


Opiekunka zespołu redakcyjnego: Wioletta Szpigel


Szczere, serdeczne życzenia spełnienia planów i zamierzeń oraz wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym wszystkim Pracownikom Szkoły życzy Redakcja Tornistra
Dawka humoru

Nauczycielka do Małgosi:

- Przyznaj się ściągałaś od Jasia!

- A skąd pani o tym wie?

- Bo, obok ostatniego pytania on napisał: "nie wiem", a ty " ja też ".


Policjant zatrzymuje kierowcę, który przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Rozpoznaje w nim swego byłego nauczyciela języka polskiego.

- No, panie profesorze, mandatu panu nie wlepię, ale na jutro napisze mi pan sto razy: "Nie będę przejeżdżał na czerwonym świetle".


Wychowawczyni zwraca uwagę Jasiowi:

- Dlaczego codziennie spóźniasz się na lekcje?

- To przez mojego dziadka.

- Zachorował? Biedaczek...

- Nie, ale ciągle powtarza, że na naukę nigdy nie jest za późno.


Po kilku dniach nieobecności Jasio zjawia się w szkole i z tornistra wyciąga jakąś kartkę. Wychowawczyni pyta:

- Czy to usprawiedliwienie twojej nieobecności od rodziców?

- Nie, od porywaczy!


W szkole pani kazała narysować dzieciom swoich rodziców. Po chwili podchodzi do małego Jasia i pyta:

- Dlaczego twój tata ma niebieskie włosy?

- Bo nie było łysej kredki.


Wiesz tato, ten nasz nowy nauczyciel jest bardzo pobożny.

- Dlaczego tak sądzisz? - pyta ojciec.

- Bo jak słucha moich odpowiedzi to składa ręce i woła: "O Boże! O Boże!"


Aniu, wymień proszę cztery żywioły - poleca nauczyciel.

- Ogień, powietrze, ziemia i ? - myśli Ania.

- A czym myjesz ręce? - podpowiada nauczyciel.

- Już wiem, mydło!


- Jasiu czy lubisz chodzić do szkoły?

Tak, bardzo lubię. I lubię wracać ze szkoły. Nie lubię tylko tego czasu między pójściem a przyjściem.

Sawicka Ewelina