PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023 - 23.06.2023


23 czerwca 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Gośćmi specjalnymi akademii byli:

 • dr Tomasz Rzymkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnik rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki,
 • prof. dr hab. Krzysztof Górski, Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej w Warszawie.

Ponadto uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

 • Cezary Wojciechowski, Wójt Gminy Gzy,
 • ks. Proboszcz dr Roman Mosakowski,
 • Justyna Dudzikowska, Przewodnicząca Rady Rodziców.

Przed opuszczeniem murów naszej placówki, ósmoklasiści złożyli ślubowanie, po którym przekazali sztandar szkoły siódmoklasistom. Część artystyczną – montaż słowno-muzyczny przygotowali absolwenci szkoły.

Szczególnym momentem uroczystości było wręczenie Dyplomu Uznania Ministra Edukacji i Nauki dyrektor szkoły pani Krystynie Machnowskiej -Stój za zasługi w zarządzaniu oświatą, osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz za kształtowanie patriotycznych, obywatelskich, a także społecznych postaw dzieci i młodzieży.

Z rąk dr. Tomasza Rzymkowskiego upominki otrzymało 21 uczniów wyróżniających się w sporcie i konkursach, natomiast prof. dr hab. Krzysztof Górski przekazał nagrody najlepszym uczniom w szkole, które otrzymali:

w klasach I - III:

 • Nina Dudzikowska z klasy II
 • Angelika Woźniak kl. III

w kllasach IV - VIII:

 • Tomasz Fabisiak kl. VI - średnia ocen 5,58
 • Dominik Sawicki kl. V - średnia ocen 5,41

Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki dr Tomasz Rzymkowski i prof. dr hab. Krzysztof Górski zwiedzili naszą placówkę i wpisali się do księgi pamiątkowej szkoły.

Uczniowie, którzy otrzymali upominki z Ministerstwa Edukacji i Nauki:

 • Gabriela Dylewicz
 • Wiktoria Iwińska
 • Kazimierz Koc
 • Michał Zawada
 • Zuzanna Klejment
 • Ksawery Dylewicz
 • Maja Szczypińska
 • Alicja Dudzikowska
 • Dominik Sawicki
 • Julita Piątkowska
 • Kornelia Bartczak
 • Tomasz Fabisiak
 • Antoni Zadrożny
 • Martyna Makowska
 • Karolina Salwin
 • Kinga Kucharczyk
 • Kinga Ciach
 • Julia Baka
 • Karolina Makowska
 • Patryk Gierek
 • Damian Kowalczyk

Wioletta Szpigel