PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM

Zakończenie projektu edukacyjnego „Czytam z klasą lekturki spod chmurki - poznajemy zawody” w klasach I-III


Uczniowie klas I-III zrealizowali międzynarodowy projekt edukacyjny "Czytam z klasą lekturki spod chmurki - poznajemy zawody".

Celem projektu było:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,
  • wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia,
  • integracja zespołu klasowego.

Uczniowie pod kierunkiem swoich wychowawców: p. Doroty Żbikowskiej, p. Anny Zalewskiej i p. Anny Polańskiej zrealizowali zaplanowane zadania w ramach trzech modułów:

  • "Podróże małe i duże"
  • "Naukowy zawrót głowy"
  • "Na ratunek"

Po zakończeniu modułu każda klasa otrzymała potwierdzenie uczestnictwa i realizacji zaplanowanych działań. Na koniec roku uczniowie i wychowawcy otrzymali dyplomy i certyfikaty zakończenia projektu. Gratulujemy i zapraszamy do galerii.