PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM

Święto Szkoły i Dzień Patrona - 22.03.2019

22 marca 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaźni Polsko - Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym obchodziliśmy Święto Szkoły połączone z Dniem Patrona. Zaszczycili nas swoją obecnością: dr hab. Gabor Lagzi – I Sekretarz Ambasady Węgier w Polsce, attache d/s prasy i PR, Robert Kochański – Kierownik Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Ciechanowie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Maria Korbal – członek Zarządu Głównego ZNP, Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Pułtusku, Cezary Wojciechowski – Wójt Gminy Gzy, Cezary Parzychowski – zastępca Wójta Gminy Gzy, Ewa Karpowicz – skarbnik Gminy Gzy, ks. proboszcz dr Roman Mosakowski, radni Gminy Gzy z przewodniczącym – Zdzisławem Kaczorowskim, Włodzimierz Żbikowski – zastępca przewodniczącego Rady Gminy Gzy i zastępca dyrektora d/s gastronomii Domu Polonii w Pułtusku, Małgorzata Turek – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach, Hubert Szajczyk – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach, Danuta Ojrzeńska i Joanna Świderska – dyrektorki szkół podstawowych na terenie Gminy Gzy, Anna Salwin – przewodnicząca Rady Rodziców oraz media, rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i uczniowie naszej szkoły.

Honorowy patronat nad tym niecodziennym świętem objął Wójt Gminy Gzy – pan Cezary Wojciechowski. Uroczystość rozpoczął polonez we wspaniałym wykonaniu uczniów klas VII i VIII. Następnie zebranych gości powitała Dyrektor szkoły pani Krystyna Machnowska – Stój. W krótkim przemówieniu podkreśliła, że nasze obchody dały powód do wspomnień, które zawsze pozostają w pamięci, a ten wyjątkowy czas stał się okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy szkołę tworzyli, wspomagają obecnie oraz przesądzają o jej przyszłości. Głos zabrali także zaproszeni goście. Przemówienie wygłosił Gabor Lagzi, które skonkludował słowami: "Dobrze być Węgrem w Polsce oraz Polakiem na Węgrzech". Z kolei Robert Kochański odczytał i przekazał na ręce wójta Cezarego Wojciechowskiego oraz rady pedagogicznej list wystosowany na tę okazję przez Wojewodę Mazowieckiego Zdzisława Sipierę, w którym pogratulował uczniom i nauczycielom ich sukcesów, zachęcił do pracy nad utrzymaniem pamięci o dobrych relacjach Polski i Węgier oraz dbania o utrzymanie silnych więzi między naszymi bratnimi narodami.

W dalszej części zgromadzeni goście obejrzeli prezentację multimedialną na temat Węgier i montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów, nauczycieli oraz rodziców zatytułowany ,,Z biegiem lat, z biegiem dni". Gościnnie w programie wystąpili rycerze Chorągwi Ziemi Ciechanowskiej - panowie Ryszard Kępczyński i Tomasz Duda. Na uwagę zasługuje występ państwa Anny i Cezarego Wojciechowskich, którzy odegrali role Anny Jagiellonki i Stefana Batorego. Piosenkę "Ha én rózsa volnék" ("Gdybym była różą") zaśpiewała absolwentka naszej szkoły Patrycja Przychodzka. Na długo w pamięci wszystkich pozostanie taniec flag narodowych Polski i Węgier w wykonaniu uczniów klasy III. Przed zebranymi zaprezentowała się również grupa rekonstrukcyjna rycerstwa polskiego z Domu Polonii w Pułtusku. Gawędę o tradycjach szlacheckiej Rzeczypospolitej przedstawił i barwnie opisał Kasztelan Zamkowy Domu Polonii w Pułtusku. Dużym zainteresowaniem cieszyła się nauka szermierki z wykorzystaniem palcatów (szabel szerokości palca wykonanych z drewna).

Rozstrzygnięto również dwa konkursy plastyczne i jeden literacki, które wiązały się tematycznie z Węgrami. Dyplomy i nagrody książkowe wręczył I Sekretarz Ambasady Węgier w Polsce pan Gabor Lagzi.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczyli wraz z nami w tej wyjątkowej uroczystości. Dzięki zaangażowaniu i pracy pań: Krystyny Machnowskiej – Stój, Anny Polańskiej, Małgorzaty Przychodzkiej, Doroty Żbikowskiej, Barbary Wyrzykowskiej, Edyty Filipkowskiej, Agnieszki Zadrożnej, Wioletty Szpigel, Izabeli Lachowskiej, pracowników niepedagogicznych, rodziców oraz uczniów ta uroczystość na długo pozostanie w pamięci.