PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM

Polska to moja ojczyzna - 29.04.2024


Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

29 kwietnia 2024r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zaszczycił nas swoją obecnością ks. Roman Mosakowski.

Uczniowie pod kierunkiem pań: Edyty Świder i Doroty Żbikowskiej zaprezentowali montaż słowno -poetycki poświęcony tej tematyce. Prezentację tematyczną przygotowała Wioletta Szpigel.

Pani Dyrektor w podziękowaniach, podkreśliła jak ważne jest pielęgnowanie tradycji narodowych i dbałość o kulturę narodową.


Wioletta Szpigel