PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM

Polska i Węgry - Los dwóch narodów

Fragment napisanego w 1849 r. wiersza Sándora Petőfiego „Armia Siedmiogrodzka” nawiązuje do historycznego braterstwa naszych narodów, które - chociaż mocno różnią się językowo - są bardzo bliskie sobie pod względem doświadczeń historycznych i walk o wolność ojczyzn, za które Polacy i Węgrzy wielokrotnie w przeszłości przelewali krew. Warto wspomnieć, że Węgrzy i Polacy odzyskali niepodległość w 1918 roku.

15 marca przypada 173 rocznica Powstania Węgierskiego 1848 r., które było patriotycznym zrywem, próbą odzyskania wolności i prawa do samostanowienia. W tej nierównej walce Węgrzy byli silnie wspierani przez Polaków, wśród których szczególnie wyróżnili się generałowie Józef Bem i Henryk Dembiński. W licznych bitwach z wojskami habsburskimi odnieśli całą serię zwycięstw, dzięki czemu zyskali popularność i sympatię żołnierzy oraz całego społeczeństwa węgierskiego. Chociaż powstanie zakończyło się ostatecznie bezwzględną pacyfikacją kraju, a polscy ochotnicy musieli opuścić jego granice, Węgrzy nigdy nie zapomnieli o ich poświęceniu i zaangażowaniu.

23 marca został ustanowiony przed dwunastu laty Dniem Przyjaźni Polsko–Węgierskiej.

Ze względu na zaszczytne imię jakie nosi nasza szkoła, pragniemy podziękować naszym Przyjaciołom za ich obecność w naszym życiu, za podejmowaną współpracę oraz pamięć w ważnych dla naszych krajów momentach dziejowych. Wyrażamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Zachęcamy do chwili wspomnień poprzez obejrzenie 3 krótkich filmów z jubileuszu szkoły, które nawiązują do przyjaźni obojga narodów. Występ Patrycji Przychodzkiej oraz dwa tańce w wykonaniu naszych uczniów.


Z wyrazami sympatii cała Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym