PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM
KLASA 8
PRZEDMIOT ZADANIA
Język polski

16 marca 2020 r.

Bogactwo wyrazów – wyrazy rodzime i zapożyczone.

Podręcznik s. 275-276, ćw. 1-9


17 marca 2020 r.

Zróżnicowanie języka – regionalne odmiany języka.

Podręcznik s. 277–278, ćw. 1-6


18 marca 2020 r.

Poprawne używanie słownictwa.

Podręcznik s. 279–280, ćw. 1–9


19 marca 2020 r.

Komunikacja i kultura języka – norma językowa.

Podręcznik s. 281–283, ćw. 1–12


20 marca 2020 r.

Powtarzamy i sprawdzamy się.

Podręcznik s. 290–292


23 marca 2020 r.

Warto powtórzyć. (części mowy, części zdania, wypowiedzenia)

Podręcznik s. 301–304, ćw. 1–5 s. 302, ćw. 1–4 s. 304


24 marca 2020 r.

Sprawdź się przed egzaminem.

Zeszyt ćwiczeń s. 242–245


25 marca 2020 r.

Sprawdź się przed egzaminem.

Zeszyt ćwiczeń s. 249-252


Matematyka

Utrwalać wiadomości z działu powtórzeniowego str. 169-228 oraz wykonać egzaminy próbne z podręcznika str. 229-234 z zeszytu ćwiczeń str. 95 i z wydawnictwa, który otrzymaliście do domu.

Pomocna będzie strona: www.matzoo.pl

Język angielski
Małgorzata Przychodzka
malgorzataprzychodzka67@gmail.com

Zapoznać się z informacjami dotyczącymi pisania: E-mail: Udzielanie Rad str. 72 z podręcznika; ćwiczenia powtórzeniowe z rozdz. 8 z podręcznika str. 73 oraz Test Ósmoklasisty z Zeszytu Ćwiczeń od str. 86 do 89 (oprócz ćw. 1, 2, 3). Ponadto proszę się zapoznać z nowym słownictwem z rozdziału 9: Nauka i Technika i wykonać ćw. 1, 5, 6 str. 77 z podręcznika oraz 1, 2, 3, 4 str. 90 z Zeszytu Ćwiczeń.

Niestety do Repetytorium Ósmoklasisty nie ma ćwiczeń online, ale jest za to bardzo dużo informacji (w języku polskim) i ćwiczeń do samodzielnej pracy w Zeszycie Ćwiczeń, do których gorąco zachęcam.

Bardzo Państwa proszę o współpracę i sprawdzanie, czy Państwa Dzieci wykonują zadane prace. Państwa pomoc jest teraz niezbędna i bardzo ważna. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt mailowy.

Fizyka

Ćwiczenia na wsipnecie od VI.1 do VI.8 termin do 20 marca.

Religia
Agnieszka Zabielska
zabkris@wp.pl

12.03.2020

Przyczyny i przebieg reformacji


Zapoznajemy się z tematem.

Rozwiązujemy zadania z zeszytu ćwiczeń.

Do zeszytu przedmiotowego poniższa tabelka:

Sigla do odszukania i interpretacji:

Ef 4, 32 - dla numerów parzystych w dzienniku

Ef 6, 8 - dla numerów nieparzystych w dzienniku


12.03.2020

Przyczyny i przebieg reformacji


Zapoznajemy się z tematem.

Rozwiązujemy zadania z zeszytu ćwiczeń.

Do zeszytu przedmiotowego poniższa tabelka:

Chemia
Agnieszka Zabielska
zabkris@wp.pl

12.03.2020

Szereg homologiczny alkanoli – ćwiczenia


Temat jest kontynuowany.

Uzupełniamy wszystkie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, które jeszcze nie zostały zrobione.

Oglądamy w ramach powtórzenia filmy:


16.03.2020

Metanol i etanol.


Temat jest również niejako powtórzeniem tego co już było.

Oglądamy w ramach powtórzenia filmy:

Dla szczególnie zainteresowanych w ramach poszerzenia wiadomości:


19.03.2020


Glicerol- alkohol polihydroksylowy

Zapoznajemy się z tematem w podręczniku.

Rozwiązujemy zadania z zeszytu ćwiczeń.


23.03.2020


Metyloamina – związek pochodzący od amoniaku i metanu

Zapoznajemy się z tematem w podręczniku.

Rozwiązujemy zadania z zeszytu ćwiczeń.

Biologia
Agnieszka Zabielska
zabkris@wp.pl

17.03.2020

Drapieżnictwo. Roślinożerność


Zapoznajemy się z tematem w podręczniku.

Rozwiązujemy zadania z zeszytu ćwiczeń.

Linki do materiałów www:

Dodatkowo dla relaksu:


24.03.2020

Oddziaływania nieantagonistyczne. Współpraca międzygatunkowa.


Zapoznajemy się z tematem w podręczniku.

Rozwiązujemy zadania z zeszytu ćwiczeń.

Linki do materiałów www:

Dodatkowo dla relaksu:

Język rosyjski
Stefan Sadowski
s.sadowski@pspskaszewo.pl
 1. str. 83 ćw. 2a
 2. str. 84 ćw. 2b, ćw. 3a, 3b; ćw. 4
 3. str. 85 ćw. 5, 6
Historia

Zapoznaj się z tematami nr 25,26 i 27 z działu: "Polska Rzeczpospolita Ludowa".

Odpowiedz na poniższe pytania:

Temat - 25:

 1. Opisz zmiany, które zaszły w Polsce w wyniku odwilży październikowej.
 2. Wyjaśnij, na czym polegała tzw. mała stabilizacja w polskiej polityce i gospodarce.

Temat - 27:

 1. Wypisz po 3 hasła związane z buntami społecznymi w marcu 1968 r. i grudniu 1970 r. np: Wydarzenia Marca 1968: strajki studenckie w obronie kolegów wydalonych z Uniwersytetu Warszawskiego
Geografia

Wielkie kataklizmy klimatyczne - str. 100 podręcznik.

Napisać w zeszycie przedmiotowym definicje:

 1. Cyklon
 2. Tornado
 3. Huragan

W zeszycie ćwiczeń str. 54 zadania od 1-7.

Doradztwo zawodowe

Dlaczego warto wybrać szkołę uczącą zawodu?

Wiedza o społeczeństwie

Polska w ONZ i NATO

 1. Czym jest ONZ?
 2. Organy ONZ
 3. Obszary działalności ONZ

(Opracuj w zeszycie krótką notatkę do każdego z 3 punktów w oparciu o tekst z podręcznika str. 150-155).

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania 1, 3, 4 str. 155 z podręcznika.

Geneza Unii Europejskiej

Cele i zasady działania UE

 1. Przyczyny integracji europejskiej - (str. 157)
 2. Etapy integracji europejskiej - (str. 157)
 3. Twórcy zjednoczonej Europy - (str. 158)
 4. Instytucje UE i ich funkcje - (str. 160-161)
 5. Cele i zasady działania UE - (str. 159)

Wykonaj pisemnie w zeszycie notatkę na podstawie mapy (podręcznik str. 162)

Wypisz państwa należące do UE (chronologicznie według roku przystąpienia):

 1. 1952 -
 2. 1973 -
 3. 1981 -
 4. 1986 -
 5. 1990 -
 6. 1995 -
 7. 2004 -
 8. 2007 -
 9. 2013 -

Zadanie 2 i 4 str. 163 zapisz w zeszycie.

Opisz symbole UE (flaga hymn).

Polska we wspólnej Europie

Opracuj w dowolnej formie (np. plakat, prezentacja) według punktów:

 1. Etapy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej:
  • 16 grudnia 1991 -
  • 1993 -
  • 1994 -
  • 1996 Komitet Integracji Europejskiej -
  • 16 kwietnia 2003 Ateny –
  • 7-8 czerwca 2003 –
  • 1 maja 2004 -
 2. Polacy w instytucjach europejskich (wypisz imiona i nazwiska oraz funkcje jakie pełnili/pełnią np. komisarze, przewodniczący parlamentu, przewodniczący Rady Europejskiej itd)
 3. Liczba eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim i polscy przewodniczący komisji w parlamencie
 4. Korzyści z członkostwa w UE: (str. 166)
  • Programy finansowane ze środków UE (str. 166)
  • opisz program z którego wsparcia korzystała szkoła/gmina
 5. Prawa Polaków – obywateli Unii Europejskiej (str. 167)

Do opracowania projektu wykorzystaj podręcznik, strony internetowe które masz zapisane w podręczniku (str. 176) i inne zasoby internetowe.