PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ
Szkoleniowa rada pedagogiczna w SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku
27.11.2018

W dniu 27.11.2018 r. odbyła się w SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku szkoleniowa rada pedagogiczna dla ponad 60 nauczycieli i wychowawców na temat "Uczeń w świecie wartości".

Celem pedagogizacji w zamyśle prowadzących Doroty Karkowskiej i dr Izabeli Lachowskiej – nauczycielek bibliotekarek było: zaktywizowanie uczestników szkolenia, zrozumienie roli szkoły w kształtowaniu postaw, rozpoznanie i wykorzystanie swojego systemu wartości w pracy pedagogicznej oraz świadome konstruowanie zajęć pod kątem kształtowania pożądanych postaw uczniów.

Autorki szkolenia na podstawie prezentacji multimedialnej pogłębiły wiedzę uczestników z zakresu wartości moralnych – jako niezbywalnych identyfikatorów społecznych. Wartości, w przeświadczeniu pani Doroty Karkowskiej – pełnią funkcję motywatora do określonego działania, determinują nasze wybory. Dzięki wartościom wiemy, co jest dla nas dobre w danym momencie, a co złe. Szczególnie jest to widoczne w sytuacjach kryzysowych, wymagających szybkiego, gwałtownego reagowania oraz podejmowania decyzji.

Poszukiwanie wiedzy na temat wartości realizuje się także za pomocą zabawy oraz wyobraźni. Zabawa pozwala na zdobywanie umiejętności, które muszą być opanowane w życiu. W konsekwencji zabawa staje się dla wychowanka pracą i edukacją. Próbie przyswojenia wartości poprzez zabawę, posłużyły przeprowadzone przez dr Izabelę Lachowską, warsztaty. Nauczyciele wcielili się w postaci: narratora, dziewczynki, pięknej dziewczyny oraz jubilera, żeby na podstawie opowiadania "Niebieskie kamienie" wykazać, że: szczerość, niewinność, miłość i wiara oraz zdecydowanie gotowość do poświęceń, duma z własnych dokonań, potrafią zdziałać cuda i niemożliwe uczynić możliwym. Kolejne opowiadanie „Serce” zilustrowało kadrze pedagogicznej, że czyny człowieka – te dobre i złe – rodzą się w jego sercu oraz ucieleśniają w taki sposób, jaki ono dyktuje. Należy zatem nie tylko dbać o zdrowie fizyczne, lecz też i czystość oraz wielkoduszność tego niezwykle ważnego dla nas mięśnia. Opowieść „Brzydka wróżka” pouczyła, że nikogo nie należy osądzać po pozorach. Prawdziwe piękno nie zawsze jest widoczne na zewnątrz. Stanowi ono jednak ogromną siłę zdolną pokonać egoizm oraz samolubstwo. Ponadto nauczyciele poznali zaproponowane przez panią Lachowską metody: papierowe mosty, życie w depozycie, wartościowy mini-album czy wartościowe ABC.

Wykrzystane opowiadania omawiają tematy dobra i zła, altruizmu i skąpstwa, odwagi i tchórzostwa, dobroci i okrucieństwa, wytrwałości i rezygnacji. Uczą wychowanka, że świat jest miejscem skomplikowanym, że dzieją się tu rzeczy, które wydają się niesprawiedliwe i nieusprawiedliwione, że bariery uniemożliwiające osiągnięcie szczęścia wydają się czasem nie do pokonania, że lęk, żal i rozpacz są w takim samym stopniu częścią tego świata, jak radość, optymizm i zaufanie. Ale co najważniejsze, uczą wychowanka także tego, że jeżeli człowiek się nie poddaje, jeśli trzyma się swoich wartości, chociaż pokusa czai się za każdym rogiem, w końcu zwycięża.

Prowadzące szkolenie pokazałyjak można zaszczepić w dzieciach wartości moralne, takie jak szacunek, uczciwość, odwaga, odpowiedzialność, pokojowość, miłość czy mądrość. Zachęciły do tworzenia wraz z uczniami wiedzy na temat wartości, co jest dla nich ważne / katalog zasad i wartości, co robić by zasady /wartości /kontrakt żył. Omówiły także metodę projektów, wskazując na samodzielność i odpowiedzialność dzieci i młodzieży na rzecz innych dzieci, starszych, chorych (olimpiady sportowe, bale karnawałowe, odwiedziny w dzień św. Mikołajka, odwiedziny w DPS z okazji Dnia Babci i Dziadka, dni hospicyjne itp.)

Mocny system wartości moralnych zatem to największy kapitał człowieka. Wartości moralne budują charakter, a charakter − jak twierdził Heraklit − jest przeznaczeniem. W tym budowaniu także i swoją cegiełkę dołożyć musi nauczyciel.

Strona główna
...::|zk4cz|::...