PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ
Program "Ja w internecie"
O programie

Pragniemy Państwa poinformować, że Gmina Gzy otrzymała grant w wysokości 149 520 zł na realizację programu "Ja w internecie". Jest to program finansowania bezpłatnych szkoleń realizowanych i nadzorowanych przez Fundację Legalna Kultura mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych (od 25 roku życia), by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.

Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do bezpiecznego korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500 +), oraz pokazanie, jak internet przydaje się w życiu codziennym zarówno w poruszaniu się po portalach społecznościowych czy do wykorzystywania we własnej działalności biznesowej.

Tematyka szkoleń w ramach projektu
  • Rodzic w internecie,
  • Mój biznes w sieci,
  • Moje finanse i transakcje w sieci,
  • Działanie w sieciach społecznościowych,
  • Tworzę własną stronę internetową (blog),
  • Rolnik w sieci,
  • Kultura w sieci.
Sprzęt komputerowy dla szkoły

W ramach grantu, na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, Gmina Gzy zakupi komputery z oprogramowaniem, które po zakończeniu programu zostaną przekazane Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym na wyposażenie szkolnej pracowni komputerowej.

Rekrutacja uczestników programu

Rekrutacja uczestników na szkolenia: od 20.02.2019 r. do 30.06.2019 r. w sekretariacie szkoły.

zkacz
Logo
...::|zk4cz|::...