PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZEWODOWIE PODUCHOWNYM IM. PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ
Jubileusz naszej szkoły - 14.10.2016

14 października 2016 r. przeżywaliśmy niezwykle uroczysty i wyjątkowy dzień w życiu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie. Grono Pedagogiczne, uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście świętowali szczególny Jubileusz. Złożyły się na niego trzy rocznice: 150-lecie istnienia Szkoły Podstawowej w Przewodowie, 40-lecie oddania budynku tej szkoły i 25-lecie odsłonięcia pomnika upamiętniającego Józefa Świerczewskiego. Ten, jakże uroczysty w życiu szkolnej społeczności dzień rozpoczął się Mszą św. w kościele parafialnym. Po nabożeństwie i powrocie przed budynek szkoły odbyła się uroczystość przed tablicą pamiątkową poświęconą Józefowi Świerczewskiemu. Wygłoszone zostały przez gości krótkie przemówienia, złożono kwiaty i zapalono znicze.

Kolejna część uroczystości miała miejsce w sali gimnastycznej. Zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych, Attache do Spraw Prasy i Kultury Ambasady Węgierskiej w Warszawie p. Zsömbor Zeold, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. Witold Chrzanowski, przedstawiciele instytucji kulturalnych i oświatowych z terenu powiatu pułtuskiego, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele, dyrektorzy pozostałych szkół z terenu gminy Gzy, starsze i młodsze pokolenie absolwentów, rodzice, uczniowie oraz sympatycy szkoły. Honorowy patronat nad Jubileuszem objęła Wójt gminy Gzy p. Barbara Polańska. Zebranych gości powitała Dyrektor szkoły p. Anna Zalewska. W krótkim przemówieniu podkreśliła, że Jubileusz Szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Ten wyjątkowy dzień stał się też okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy szkołę tworzyli, tworzą obecnie, wspierają i stanowią o jej przyszłości. Pani Dyrektor skierowała słowa podziękowania do władz samorządowych, rodziców, sponsorów i przyjaciół szkoły. Następnie głos zabrała Wójt gminy Gzy p. Barbara Polańska. Podkreśliła, że to szczególna okazja, by prześledzić i ocenić dorobek edukacyjny i wychowawczy oraz przypomnieć ludzi, których ofiarność i praca zdecydowały o sukcesie szkoły i sukcesie pojedynczych ludzi. Pani Wójt nawiązując do historii placówki, nakreśliła jej obecny charakter, dorobek i kierunki przyszłego rozwoju. Następnie głos zabierali zaproszeni goście. Wśród oficjalnych wystąpień nie zabrakło chwil wzruszenia. Zaproszeni goście ciepło i serdecznie wypowiadali się o placówce, gratulowali Jubileuszu i podkreślali niezastąpioną rolę szkoły w środowisku. Bardzo ważnym punktem programu tej uroczystości było uhonorowanie szkoły „Medalem Pamiątkowym PROMASOVIA” – za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego, który w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego p. Adama Struzika na ręce pani Dyrektor przekazał p. Witold Chrzanowski, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Jubileusz Szkoły to ponad wszelką wątpliwość stosowna okazja do spojrzenia wstecz, oddania najwyższego szacunku dla jej historii, która jest bardzo bogata. Początki szkoły w Przewodowie sięgają II połowy XIX wieku. O najstarszych jej dziejach opowiedział w swoim wystąpieniu dr Radosław Lolo, prodziekan Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

W niezwykłą podróż od przeszłości , lat budowy tego budynku i pierwszych lekcji do czasów współczesnych zabrali: Anna Polańska, Małgorzata Przychodzka i Zdzisław Kaczorowski. Przedstawiona przez nauczycieli prezentacja multimedialna spotkała się z ciepłym przyjęciem. Zaprezentowano wizerunek szkoły łączący przeszłość z teraźniejszością, przypomniano historię placówki i jej sukcesy. Całość spotkania uświetnił program artystyczny przygotowany przez obecnych uczniów i absolwentów. W trakcie akademii mieli możliwość zaprezentowania swoich talentów uczniowie klas I – VI. W refleksyjno – poetycki nastrój wprowadziły występujące podczas uroczystości absolwentki tej szkoły: Kinga Kołpaczyńska, Dominika Balińska, Dominika Łątkowska i Patrycja Przychodzka. Program artystyczny uczniowie przygotowali pod kierunkiem pań: Krystyny Machnowskiej, Anny Piecychny, Anny Polańskiej i Doroty Żbikowskiej. Scenografię opracowały panie: Lidia Abramczyk i Joanna Błaszczyk.

Po części artystycznej uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły. Aby ułatwić gościom sentymentalną podróż w przeszłość, nauczyciele przygotowali wystawę zatytułowaną „POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT”. W ekspozycji zgromadzono dokumenty z minionych lat, m.in. zeszyty, pamiątki, tarcze, wytwory plastyczne uczniów, zdjęcia, kroniki, albumy, dyplomy. Na gazetkach ściennych przedstawiono zdjęcia absolwentów z ostatniego czterdziestolecia. Na stelażach znalazły się liczne fotografie, niektóre „dotknięte” już przez czas, ale wciąż wzbudzające wzruszenie, przypominające o przyjaźniach, pierwszych wychowawcach, młodzieńczych latach. Goście mieli też możliwość wpisania się do Księgi Pamiątkowej. Każdy uczestnik uroczystości otrzymał na pamiątkę broszurę, w której opisano historię szkoły, ważne wydarzenia z jej życia, a także sukcesy uczniów. Uroczystość Jubileuszowa była okazją do spotkań, wspomnień i uśmiechu.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczyli w tej wyjątkowej uroczystości. Zorganizowanie Jubileuszu Szkoły nie byłoby możliwe bez życzliwości, pomocy i ofiarności wielu osób, firm, instytucji, przyjaciół i sympatyków szkoły. Wszystkim składamy serdeczne podziewania. Dzięki zaangażowaniu i pracy całego Grona Pedagogicznego, pracowników szkoły, rodziców, sponsorów, zaprzyjaźnionych instytucji ten dzień pozostanie na długo w pamięci.

Strona główna
...::|zk4cz|::...